BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sowa Mariusz (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Kryzys na polskim rynku usług w branży TSL
Crisis on the Polish Market Service in TSL Branch
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 301-310
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Usługi, Transport, Logistyka, Spedycja
Economic crisis, Services, Transport, Logistics, Freight forwarding
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W referacie podjęto próbę przedstawienia wpływu globalnego kryzysu gospodarczego na polski rynek usług TSL. Uwzględniono problemy podaży usług, spowodowane m.in. polityką cenową oraz konkurencją na rynku. Opisano także metody i działania mające na celu ograniczenie negatywnych skutków kryzysu, które mogą podejmować firmy transportowe. Pozyskanie nowych odbiorców usług transportowych jest jednak uzależnione od dokładnej analizy kosztów, właściwego zarządzania zasobami kadrowymi oraz prowadzeniem działalności w oparciu o programy kryzysowe. (abstrakt autora)

The aim of the paper is an attempt to present the influence of global economic crisis on Polish market of TSL service. The problem of service supply caused by price politics and competition on the market among others in included. Methods and actions with the aim of limiting negative results of the crisis, which can be undertaken by transport companies, are described. Gaining new recipients of transport service is, however, dependant on detailed cost analysis and proper managing of staff as well as running the business on the basis of various crisis programmes. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, wyd. 5, PWN, Warszawa 2009, s. 1.
 2. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Krol, wyd. 3, PWN, Warszawa 2000.
 3. K. Blanchard, M. O'Connor, Zarządzanie przez wartości (materiały wewnętrzne firmy X).
 4. P.M. Sikorski, T. Zembrzycki, Spedycja w praktyce, PWT, Warszawa 2006.
 5. A. Galor, M. Sowa, Konkurencyjność jako ważny element strategii firm logistycznych. Materiały konferencyjne, Zakopane 2005.
 6. Flow Logistics. "Rozwijamy się dla Ciebie" (materiały wewnętrzne firmy X).
 7. M. Stajniak, M. Hajdul, M. Foltyński, A. Krupa, Transport i spedycja, Biblioteka Logistyka, Poznań 2007.
 8. Nowy X, nowe możliwości. "Tajemnice sukcesu" (materiały wewnętrzne firmy X).
 9. A. Grzelakowski, Kryzys w sektorze TSL, jego przyczyny i uwarunkowania oraz przejawy i skutki - Analiza obecnego stadium kryzysu gospodarczego, X Kongres Polskiej Izby Spedycji i Logistyki, Kazimierz Dolny, 23.04.2009.
 10. http://www.pisil.pl (czerwiec 2009).
 11. J. Górski, Rynek TSL w Polsce - rok po wejściu do Unii, "X Logistics Magazine" 2005, nr 2.
 12. http://www.agiatenaum.pl (czerwiec 2009).
 13. http://www.spedycje.pl (czerwiec 2009).
 14. A. Jóźwik, Strategiczny projekt, "Teraz X" 2005, nr 6, nr 9.
 15. http://www.laj.pl (czerwiec 2009).
 16. http://www.promare.pl (czerwiec 2009).
 17. G. Lichocik, X - specjalizacja we Flow Logistics (materiały wewnętrzne firmy).
 18. http://www.folta.com.pl (czerwiec 2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu