BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lachiewicz Stefan (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Sytuacje kryzysowe a zmiany organizacyjne w małych firmach
Crisis Situations and Organizational Changes in Small Enterprises
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 60-69, tab., bibliogr. 6 poz.
Słowa kluczowe
Sytuacje kryzysowe, Zmiany organizacyjne, Mikroprzedsiębiorstwo, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Kryzys przedsiębiorstwa, Badania ankietowe
Crisis situations, Organisational change, Micro-enterprise, Small business, Enterprises crisis, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Reakcje przedsiębiorstw na sytuacje kryzysowe mogą mieć różny charakter. Do ważnych sposobów przeciwdziałania sytuacjom kryzysowym oraz wychodzenia z kryzysu należy zaliczyć zmiany organizacyjne. Zmiany takie mogą podwyższyć sprawność działania firmy a przez to pozwalają na zwiększenie jej odporności na kryzys. W artykule podjęto ten problem na przykładzie małych przedsiębiorstw, które z uwagi na niski potencjał kadrowy i majątkowy charakteryzują się dużą podatnością na kryzys. Celem artykułu jest określenie zależności pomiędzy sytuacjami kryzysowymi, a zmianami organizacyjnymi. Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w małych i średnich firmach z Polski Centralnej stwierdzono, że rodzaj wprowadzanych zmian organizacyjnych jest zależny od etapu sytuacji kryzysowej. (abstrakt oryginalny)

Enterprises' reactions to crisis situations can have different nature. One way to counteract crisis situations and get out from the crisis is organizational change. Such changes can increase efficiency of the company's activity and thereby allow to increase crisis resistance. In article this problem is considered on example of small enterprises as they tend to exhibit great susceptibility to crisis because of low personnel and financial potential. Aim of this article is to determine the relationship of crisis situations and organizational changes. On the basis of surveys research conducted in small and medium enterprises in Central Poland it is assumed that type of introduced organizational changes is dependent on phase of crisis situation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Czekaj, J. (2013). Metody organizatorskie w doskonaleniu systemu zarządzania. Warszawa: Wydawnictwo WNT.
  2. Lachiewicz, S., Matejun, M. (2012). Specyfika zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami W: Matejun M. (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i ćwiczeniach, Warszaw: Difin.
  3. Mikołajczyk, Z. (2002). Zarządzanie procesem zmian w organizacjach. Katowice: Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa im. W. Korfantego.
  4. Mitroff, J.J., Pearson, Ch.M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak uchronić firmę przed najgorszym. Warszawa: Business Press.
  5. Poznańska, K., Schulte-Zurhausen, M. (1994). Kryteria klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji, Nr 2.
  6. Walecka, A. (2011). Motywowanie pracowników w czasie kryzysu w przedsiębiorstwie. W: S. Lachiewicz, K. Szymańska, A. Walecka (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu