BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowronek-Mielczarek Anna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Uwarunkowania zmian zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w warunkach kryzysu - wybrane aspekty
Chosen Aspects of Behavioral Changes' Determinants of Small and Medium Enterprises in Crisis Conditions
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 46-59, tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zachowania przedsiębiorstw, Wspieranie small businessu, Pomoc publiczna, Technologie informacyjne i telekomunikacyjne
Small business, Enterprise behaviour, Small business support, Public aid, Information and Communication Technology (ICT)
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule w sposób syntetyczny zaprezentowano wybrane, zewnętrzne uwarunkowania zmian zachowań małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Wskazano na czynniki związane z polityką gospodarczą, z otoczeniem instytucjonalnym, tworzącym ogóle ramy dla funkcjonowania przedsiębiorstw. Zwrócono także uwagę na rosnące znaczenie technologii informacyjno-komunikacyjnych, innowacji oraz powiązań sieciowych, wywołujących zmiany zachowań przedsiębiorstw. Na tym tle omówiono rolę instrumentów wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, które wynikają z zewnętrznych uwarunkowań instytucjonalnych oraz tworzą dla podmiotów gospodarczych określone możliwości rozwojowe. (abstrakt oryginalny)

Chosen aspects of changes' external determinants of small and medium enterprises in Poland were briefly presented in the article. Factors related to economic policy and institutional environment, which shapes the general framework for the functioning of enterprises, were pointed out. Attention was also drawn to the growing significance of ICT, innovations and network relationships, causing changes in the behavior of enterprises. Based on this, the role of support instruments for small and medium enterprises was discussed. These support instruments, which result from external institutional determinants, create certain growth possibilities for economic entities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bąkowski, A., Mażewska, M. (red.) (2013). Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości w Polsce. Raport 2012, Warszawa: PARP.
 2. Bojewska, B. (ed.) (2014). Innovativeness determinants of network organizations in the knowledge economy, Warsaw: Warsaw School of Economics Press.
 3. Borowiecki, R., Siuta-Tokarska, B. (2008). Problemy funkcjonowania i rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Synteza badań i kierunki działania, Warszawa, Difin.
 4. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K., Sankowska, A., Wańtuchowicz, M. (2010). Sustainability w biznesie czyli przedsiębiorstwo przyszłości. Zmiany paradygmatów i koncepcji zarządzania, Warszawa, Poltex.
 5. Kamińska, A. (2011). Regionalne determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa: Difin.
 6. Łobejko, S. (red.) (2012). Przedsiębiorstwa sieciowe i inne formy współpracy sieciowej, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 7. Maik, R., Gołoś, A., Szczerbacz, K., (2010). Strategiczne źródła informacji w działalności przedsiębiorstw. Raport za badań, Warszawa: PARP.
 8. Ministerstwo Gospodarki (2008). Kierunki udzielania pomocy publicznej w latach 2007-2013, Warszawa.
 9. Ministerstwo Gospodarki (2014). Zbiorcze zestawienie dostępnych instrumentów wsparcia, Warszawa.
 10. Orłowski, W., Pasternak, R., Flaht, K., Szubert, D. (2010). Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu, Warszawa: PARP.
 11. Porter, M. (2010). Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów", Warszawa: MT Biznes.
 12. Skowronek-Mielczarek, A. (2013). Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 13. Skowronek-Mielczarek, A. (red.) (2013). Zasobowe uwarunkowania rozwoju przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa: CeDeWu.pl.
 14. Strużycki, M. (red.) (2008). Małe i średnie przedsiębiorstwa w świetle Strategii Lizbońskie, Warszawa: SGH.
 15. Strużycki, M. (red.) (2011). Przedsiębiorstwo, region, rozwój, Warszawa: Difin.
 16. Szymański, W. (2011). Niepewność i niestabilność gospodarcza. Gwałtowny wzrost i co dalej, Warszawa: Difin.
 17. UOKiK (2014). Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2013 roku, Warszawa.
 18. Zakrzewska-Bielawska, A. (red.) (2011). Wyzwania rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Innowacje, technologie, kryzys, Warszawa: Difin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu