BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tatarczuk Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Marketing polityczny w czasie kryzysu gospodarczego
Political Marketing During Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 331-340, tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Marketing polityczny, Kryzys gospodarczy
Political marketing, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono działania marketingowe podejmowane zarówno przez polityków, jak i partie polityczne. Autorka pokazała, jak w okresie kryzysu wygląda marketing polityczny, na jakie cele stawiają partie polityczne i polscy politycy (także podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego w 2009 r.), ile nakładów pochłaniają te działania. Przedstawiono także, gdzie podmioty polityki szukają oszczędności w trudnych czasach kryzysu gospodarczego. (abstrakt autora)

The article presents the marketing activities undertaken by both the politicians and political parties. The author has shown how the political marketing looks during the crisis, which objectives are put forth by political parties and by Polish politicians (as well as during the European Parliament Elections in 2009) also the author presents the expenses incurred in their actions. It has also been shown where the political players look for savings in tough economic times of crisis. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. P. Butler, N. Collins, Strategic Analysis in Political Markets, "European Journal of Marketing" 1996, 30 (10/11), s. 32.
  2. P. Kotler, Marketing - analiza, planowanie, wdrażanie i kontrola, Gebethner & Ska, Warszawa 1994, s. 6.
  3. G. Ulicka, Wpływ marketingu politycznego na zmiany w życiu publicznym państw demokratycznych, [w:] Trudna szkoła polityki. Szanse. Ryzyko. Błąd, red. T. Klementowicz, Instytut Nauk Politycznych UW, Warszawa 1996, s. 157.
  4. R. Wiszniowski, Marketing wyborczy, PWN, Warszawa 2000, s. 191.
  5. J. Muszyński, Polityka jako towar. Przyczynek do teorii marketingu politycznego, "Marketing i Rynek" 1997, nr 6, s. 8.
  6. M. Mazur, Marketing polityczny. Studium porównawcze prezydenckich kampanii wyborczych w USA i w Polsce, PWN, Warszawa 2006, s. 299.
  7. P. Pawełczyk, D. Piontek, Socjotechnika w komunikowaniu politycznym, Wydaw. Naukowe Instytutu Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM, Poznań 1999, s. 118.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu