BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojan Władysław (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ wyników badań marketingowych na rozwój innowacyjności przedsiębiorstwa
The Impact of Market Researches on the Development of the Enterprise Innovation
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 341-351, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Badania marketingowe, Innowacyjność, Rozwój przedsiębiorstwa
Marketing research, Innovative character, Enterprise development
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Specyfika konkurencyjności w dobie kryzysu powoduje, że konieczne staje się pełniejsze korzystanie z narzędzi marketingowych, które mogą ułatwić przedsiębiorstwu wprowadzanie innowacji procesowych i produktowych. W artykule przedstawiono wybrane obserwacje poczynione podczas wstępnych badań nad implementacją Inteligentnych Systemów Transportowych w przedsiębiorstwach sektora TSL, ze szczególnym uwzględnieniem roli ośrodków naukowo-badawczych, uczelni wyższych itp., które mają możliwości prowadzenia pełnych badań rynku. (fragment tekstu)

The scope of this article covers analysis of the impact of marketing technique and market research on the transport market and potential benefits of new services and its quality in transport enterprises not only during an economic crisis. Main focus has been put on cooperation of academic research centers with enterprises and the possibility of creating a better services in the market. The article presented an significance meaning of the academic research centers which have the possibility of making high quality market research. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Dictionary of marketing terms, red. P.D. Bennett, American Marketing Association, Chicago 1995.
  2. P. Kotler, Marketing, Dom Wydawniczy REBIS, Poznań 2005, s. 9.
  3. Współczesne technologie transportowe, red. L. Mindur, Wydaw. Politechniki Radomskiej, Radom 2004, s. 329.
  4. R.D. Wimmer, J.R Dominick, Mass media. Metody badań, Wydaw. Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2008, s. 25.
  5. Leśkiewicz, Identyfikacja i realizacja procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwie, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 1995, s. 21.
  6. Podręcznik Oslo: Proponowane zasady gromadzenia i interpretacji danych dotyczących innowacji technologicznych, OECD/Eurostat 1997, KBN, Warszawa 1999, s. 31.
  7. P. Niedzielski, Polityka innowacyjna w transporcie, Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2003, s. 13-14.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu