BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wojtkiewicz Monika (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Innowacje marketingowe jako determinanta konkurencyjności przedsiębiorstw sektora MŚP w województwie zachodniopomorskim w dobie kryzysu finansowego
Marketing Innovations as Small and Medium Companies Determinant of Competitiveness in Westpomeranian Region During Financial Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 353-364
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Innowacje marketingowe, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Innowacje, Marketing, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Marketing innovations, Small business, Innovations, Marketing, Enterprise competitiveness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Obecne realia ekonomiczne stawiają przed przedsiębiorstwami sektora MŚP wiele trudnych wyzwań. Dodatkowo w sytuacji kryzysu finansowego realia firm tego sektora ulegają bardzo silnemu zachwianiu, zmieniają się zarówno potrzeby przedsiębiorców, jak i trendy zachowań na rynku. Znaczenie innowacji dla rozwoju sektora MŚP wynika z ich bezpośredniego i pośredniego wpływu na konkurencyjność firmy, co jest szczególnie ważne w tak niepewnym okresie. Na tle innych regionów Polski województwo zachodniopomorskie utrzymuje wysoką pozycję pod względem podstawowych wskaźników obrazujących poziom przedsiębiorczości, lecz niestety nie znajduje to odbicia w poziomie innowacyjności firm. W związku ze specyfiką innowacji marketingowych oraz charakterem MŚP w województwie zachodniopomorskim mogłyby one bardzo pomóc w podnoszeniu ich konkurencyjności, innowacyjności, a co za tym idzie - w przezwyciężaniu kryzysu. (abstrakt autora)

Nowadays economy as well as unstable markets situations are for sector of small and medium companies really hard conditions. Furthermore during finical crisis this situation is even more unstable and companies of that sector. They had to change their way of performance on the market as well as marketing strategy. Because of that really helpful in increasing competitiveness can be application of marketing innovations. Especially in Westpomeranian region because small and medium companies are specific there. Firms from that region usually base on selling services so they might not afford for high technology or just it can not be suitable for them. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, red. K.B. Matusiak, PARP, Warszawa 2008, s. 200-202.
 2. A. Sosnowska, S. Łobejko, Małe i średnie polskie przedsiębiorstwa w Polsce w warunkach konkurencji: pozytywy i trudności w rozwoju, PARP, Warszawa 2006, s. 5.
 3. Stan sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006-2007, PARP, Warszawa 2008, s. 23.
 4. Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Przedsiębiorczość w Polsce 2005, http://www.mg.gov.pl/ NR/rdonlyres/ 9E5F299E-66F1-4AAF-A8CC 45D03DB4644C/11405/Przedsiebiorczosc_w_Polsce_ 2005.pdf (czerwiec 2009).
 5. A. Żołnierski, Innowacyjność MŚP 2008, "Biuletyn Euro-Info", wrzesień 2008, s. 10.
 6. A. Sosnowska, S. Łobejko, Scenariusze rozwoju instytucjonalnego wsparcia przedsiębiorczości w Polsce, [w:] Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki, PARP, Warszawa 2008, s. 112-113.
 7. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2004-2005, PARP, Warszawa 2006; Konkurencyjność sektora MŚP 2006, Lewiatan, Warszawa 2006.
 8. M. Haffer, Innowacyjność i potrzeby proinnowacyjne przedsiębiorstw regionu kujawsko-pomorskiego, Wydaw. Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2004, s. 5-6.
 9. Employment, Innovations and Growth - The Washington Workshop, OECD, 1996, s. 57-58.
 10. Z. Wysokińska, J. Witkowska, Innowacyjność małych i średnich przedsiębiorstw w procesie integracji europejskiej, Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2004, s. 18.
 11. The Measurement of Specific and Technological Activities, w: Oslo Manual: Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, 3rd Edition, OECD/EUROSTAT 2005, s. 95-96.
 12. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2007-2008, PARP, Warszawa 2009 s. 213.
 13. Innowacyjność 2008. Stan innowacyjności, projekty badawcze, metody wspierania, społeczne determinanty, red. A. Żołnierski, PARP, Warszawa 2008, s. 33-34.
 14. K. Kozakiewicz, Strategie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2004, s. 10.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu