BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Depta Adam (Politechnika Łódzka), Wojtaszek Henryk (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Wybrane problemy zarządzania kryzysowego w organizacji
Selected Problems of Crisis Management in the Organization
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 87-96, rys., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Organizacja, Kryzys przedsiębiorstwa, Sytuacje kryzysowe, Przedsiębiorstwo produkcyjne, Zarządzanie w kryzysie, Badania ankietowe
Management, Organisation, Enterprises crisis, Crisis situations, Production enterprise, Crisis management, Questionnaire survey
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W niniejszym opracowaniu omówiono symptomy powstania kryzysu w organizacji. Przedstawiono poszczególne etapy przygotowania organizacji na sytuację kryzysu oraz istotną rolę zarządzania kryzysowego w organizacji. Dokonano oceny sytuacji kryzysowych zachodzących w przedsiębiorstwie produkcyjnym w aspekcie przygotowania na ewentualny kryzys, elementy wspomagające walkę z kryzysem. Istotą sprawnego funkcjonowania w dzisiejszym turbulentnym otoczeniu jest przygotowanie do zarządzania kryzysowego w organizacji. (abstrakt oryginalny)

This paper discusses the symptoms of crisis in the organization. Shows the various stages of preparing the organization of a situation of crisis and disaster management an important role in the organization. An evaluation of emergencies occurring in a manufacturing company in terms of preparing for a possible crisis, elements supporting the fight against the crisis. The essence of the smooth functioning in today's turbulent environment is to prepare for crisis management in the organization. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bizon-Górecka, J. (2004). Zarządzanie ryzykiem a sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie, Zeszyty Naukowe, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu 50.
 2. Chodyński, A. (2013). Kompetencje sustainability przedsiębiorstwa w sytuacji kryzysu pozaekonomicznego. Przegląd Organizacji, nr 1.
 3. Górski, P. (2008). Środowisko naukowej organizacji w Polsce wobec światowego kryzysu gospodarczego w latach trzydziestych XX wieku. Przegląd Organizacji, nr 11.
 4. Górka, K. (2012). Postępowanie upadłościowe w procesach restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw, Nierówności Społeczne a Wzrost Gospodarczy/Uniwersytet Rzeszowski nr 20.
 5. Grądzki, R., Zakrzewska-Bielawska, A. (2009). Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3.2.
 6. Gruszecki, T. (2014). Kryzys a dług publiczny w krajach rozwiniętych, Wydawnictwo KUL, Lublin.
 7. Hargins, M., Watt, J.D. (2010). Organizational Perception Management, A framework to Overcome Crisis Events, Organization Development Journal.
 8. Maciejewski, J., Szymonik, A. (2008). Logistyka w zarządzaniu kryzysowym, Systemy Logistyczne Wojsk, nr 34.
 9. Mitroff, I.I., Pearson, C.M. (1998). Zarządzanie sytuacją kryzysową, czyli jak ochronić firmę przed najgorszym. Podręcznik usprawniający zdolność organizacji do reagowania w sytuacjach kryzysowych, Business Press, Warszawa.
 10. Nogalski, B., Macinkiewicz, H. (2004). Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem, Warszawa: Difin.
 11. Rak, J.R. (2009). Aspekty prawne zarządzania kryzysowego w odniesieniu do gospodarki wodnej, Instal.
 12. Regester, M., Larkin, J. (2005). Zarządzanie kryzysem. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Staniec, I. (2011). Uwarunkowania skuteczności zarządzania ryzykiem w organizacji, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 14. Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie, Warszawa: CeDeWu.
 15. Walecka A. (2014). Manager's behavior determinants in the enterprise crisis situation, Lodz University of Technology, A Series of Monographs.
 16. Walecka, A., Matejun, M. (2009). Postawy pracowników wobec sytuacji kryzysowej w organizacji W: Lachiewicz S., Zakrzewska-Bielawska A. (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej - Monografie.
 17. Wojtaszek, H. (2014). Innowacyjny menedżer - ewaluacja pojęcia w latach 2012-2014, Szczecin: Wyd. Naukowe IVg.
 18. Zawadzka, A.M. (2000). Kadra na czas zmiany, Przeobrażanie liderów organizacji w przywódców transformacyjnych, Personel, nr 13/14.
 19. Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, nr 3.
 20. Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Warszawa: IOiZwP Orgmasz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu