BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sopińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Empiryczna deskrypcja procesu zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach charakteryzujących się wysokim poziomem odporności na kryzys
Empirical Description of the Resources Management Process in Companies Characterised by A High Level of Crisis Resilience
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 97-110, tab., bibliogr. 4 poz.
Słowa kluczowe
Zasoby przedsiębiorstwa, Zarządzanie zasobami przedsiębiorstwa, Kryzys przedsiębiorstwa, Badanie przedsiębiorstw, Badania empiryczne
Enterprise resources, Enterprise Resource Planning (ERP), Enterprises crisis, Enterprises study, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł przedstawia próbę empirycznej deskrypcji procesu zarządzania zasobami w przedsiębiorstwach charakteryzujących się wysokim poziomem odporności na kryzys makroekonomiczny. Próba badawcza to 100 największych przedsiębiorstw działających na rynku polskim, dla których wskaźnik odporności na kryzys ZM w roku 2012 był większy od 1. Proces zarządzania zasobami został scharakteryzowany za pomocą 6 parametrów: horyzontu planowania kluczowych zasobów; głównego źródła pozyskiwania kluczowych zasobów; dominującej formy własności kluczowych zasobów; zakresu wykorzystania kluczowych zasobów; zakresu ochrony kluczowych zasobów; zakresu udostępniania zasobów. (abstrakt oryginalny)

The article presents an attempt of empirical description of the resources management process in companies characterised by a high level of resilience to the macroeconomic crisis. The research sample covers 100 biggest companies operating on the Polish market, for which the ZM crisis-resilience index in 2012 was more than 1. The resource management process is described by 6 parameters: the planning horizon for key resources; the main source of obtaining key resources; the prevailing form of key resources ownership; the scope of key resources use; the scope of key resources protection and the scope of resources availability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Mączyńska E., Zawadzki M., (2006). Dyskryminacyjne modele predykcji bankructwa przedsiębiorstw. "Ekonomista" nr 2.
  2. Sopińska, A. (2014). Zasobowe uwarunkowania odporności przedsiębiorstw na kryzys. W: Raport z badań NCN nr 2011/03/13/HSR/04922 pt. Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny. SGH Warszawa 2014, kierownik badania: Romanowska M., główni wykonawcy: Sopińska A., Wachowiak P., Część V Raportu.
  3. Sopińska, A. (2014). Analiza wpływu potencjału zasobowego badanych przedsiębiorstw na ich odporność na kryzys. W: Raport z badań NCN nr 2011/03/13/HSR/04922 pt. Determinanty odporności polskich przedsiębiorstw na kryzys makroekonomiczny. SGH Warszawa 2014, kierownik badania: Romanowska M., główni wykonawcy: Sopińska A., Wachowiak P., Rozdział 5.3.3. Raportu.
  4. Lista 2000 Rzeczpospolitej - edycja 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu