BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zięba Krzysztof (Politechnika Gdańska), Ziemiański Paweł (Politechnika Gdańska)
Tytuł
Nosce te ipsum : czy brak sukcesu musi być katastrofą?
Nosce te ipsum : Must a Failure Lead to a Disaster?
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 130-145, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Przedsiębiorca, Zakładanie przedsiębiorstwa, Ryzyko, Badania empiryczne
Entrepreneur, Establishment of a company, Risk, Empirical researches
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W artykule przedstawiono model luki samoskuteczności na tle problematyki tworzenia nowych firm. Wobec bardzo wysokiego poziomu obaw przed poniesieniem porażki, jaki notuje się w Polsce, dużego znaczenia nabiera kwestia zrozumienia jakie osoby w sposób szczególny są zagrożone konsekwencjami poniesionej porażki. Autorzy stawiają tezę, że w warunkach braku informacji zwrotnej lub jej opóźnienia, osoby o wysokiej luce samoskuteczności są skłonne do nadmiernego zaangażowania i podejmowania działań wysoce ryzykownych, co grozi dotkliwymi konsekwencjami w przypadku porażki. Badania empiryczne na próbie przedsiębiorców wskazują, że tak sformułowana teza, leżąca u podstaw modelu luki samoskuteczności, znajduje potwierdzenie. (abstrakt oryginalny)

In this article SEE Gap Model is presented within the context of new venture creation. Since the fear of failure is very strong in Poland, it is of a great importance to find out who is particularly endangered by the consequences of failure. We hypothesize that when feedback is missing or delayed, people with high SEE gap are prone to over commitment and risky behaviours. This, in turn, may lead to serious consequences in case of a failure. Empirical research with a sample of 78 novice entrepreneurs confirms this hypothesis, being a corner stone of SEE Gap Model. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bandura, A. (1977). Self-efficacy: toward a unifying theory of behavioral change. Psychological Review, 84, 191-215.
 2. Bandura, A., Locke, E.A. (2003). Negative Self-Efficacy and Goal Effects Revisited. Journal of Applied Psychology. 88(1), 87-99.
 3. Bandura, A., Cervone, D. (1983). Self-evaluative and self-efficacy mechanisms governing the motivational effects of goal systems. Journal of Personality and Social Psychology, 45, 1017-1028.
 4. Busenitz, L. W., Barney, J. B. (1997, January). Differences between entrepreneurs and managers in large organizations: Biases and heuristics in strategic decision-making. Journal of Business Venturing, 12 (1), s. 9-30.
 5. Cervone, D., & Wood, R. (1995). Goals, feedback, and the differential influence of self-regulatory processes on cognitively complex performance. Cognitive Therapy and Research, 19, 521-547.
 6. Cressy, R. (2006, March). Why do Most Firms Die Young? Small Business Economics, 26(2), s. 103-116.
 7. Fritsch, M. (2008, January). How does new business formation affect regional development? Introduction to the special issue. Small Business Economics, 30(1), s. 1-14.
 8. Gaweł, A. (2007). Ekonomiczne determinanty przedsiębiorczości. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 9. Klepper, S., & Sleeper, S. (2005, August). Entry by Spinoffs. Management Science, 51(8), s. 1291-1306.
 10. Kruger, J., Dunning D. (1999). Unskilled and unaware of It: How difficulties in recognizing one's own incompetence lead to inflated self-assessments, Journal of Personality and Social Psychology, 77 (6), 1121-34.
 11. Lichtenstein, B. B., Carter, N. M., Dooley, K. J., & Gartner, W. B. (2007, March). Complexity dynamics of nascent entrepreneurship. Journal of Business Venturing, 22(2), s. 236-261.
 12. Siwek, K., & Rola-Stężycka, K. (2013, listopad 14). Mikroprzedsiębiorcy w Polsce. Już ponad 2 miliony firm. Pobrano styczeń 22, 2014 z lokalizacji eGospdarka: http://www.egospodarka.pl/101526,Mikroprzedsiebiorcy-w-Polsce-Juz-ponad-2-miliony-firm,1,39,1.html
 13. Tarnawa, A., Zadura-Lichota, P., Zbierowski, P., & Nieć, M. (2014). Global Entreprenurship Monitor Polska. Raport z badań 2013. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Instytutu Technologii Eksploatacji - PIB.
 14. Vancouver, J. B., More, K. M., Yoder, R. J. (2008). Self-efficacy and resource allocation: Support for a nonmonotonic discontinuous model. Journal of Applied Psychology, 93, 35-47.
 15. Vancouver, J. B., Thompson, C. M., Williams, A. A. (2001). The changing signs in the relationships among self-efficacy, personal goals, and performance. Journal of Applied Psychology, 86, 605-620.
 16. Whyte, G., Saks, A. M., Hook, S. (1997), When success breeds failure: The role of self-efficacy in escalating commitment to a losing course of action, Journal of Organizational Behavior, 18(5), 415-432.
 17. Whyte, G., Saks, A.M. (2007), The Effects of Self-Efficacy on Behavior in Escalation Situations, Human Performance, 20(1), 23-42.
 18. Zięba K., Ziemiański P. (2013), Poczucie samoskuteczności a nadmierne zaangażowanie w działaniach przedsiębiorców: Model teoretyczny, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Ekonomiczne Problemy Usług, 102, 196-205.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu