BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pisarek Renata (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Pasażerski transport lotniczy na świecie w dobie kryzysu gospodarczego
Global Passenger Air Transport Sector in Terms of Economic Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 247-256, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Transport lotniczy, Kryzys gospodarczy
Air transport, Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest analizą wpływu globalnego kryzysu, w kontekście zmniejszenia światowego wzrostu gospodarczego i innych czynników zewnętrznych, na osłabienie popytu na transport lotniczy na świecie w latach 2000-2009, ze szczególnym uwzględnieniem kryzysu finansowego lat 2008 i 2009. Autorka porusza również problem wahań cen ropy naftowej i ich wpływu na koszty działalności i wynik finansowy branży lotniczej. (abstrakt autora)

The paper examines an impact of a global crisis, in context of decrease of the world economic growth, and other factors, on lower demand on civil aviation in years 2000- 2009. A particular attention is given to the global financial crisis of years 2008 and 2009. An issue of oil price influence on air transport cost and profitability is also discussed. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. W. Morawski, Kronika kryzysów gospodarczych, Wydaw. TRIO, Warszawa 2003, s. 9.
  2. Transport, red. W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król, WN PWN, Warszawa 2006, s. 157.
  3. ICAO, Marginal Traffic Growth and Fuel Hedging Losses Take Tool on Airline Industry in 2008, News Release, Montreal, http://www.icao.int (5.06.2009), s. 2.
  4. G. Bisignani, State of the Air Transport Industry, IATA Annual General Meeting and World Air Transport Summit, Kuala Lumpur, http://www.iata.org (8.06.2009), s. 1.
  5. G. Bisignani, Remarks of Giovanni Bisignani on March Forecast, Press Conference, Geneva, http://www.iata.org (24.03.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu