BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niemczyk Jerzy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej a ryzyko
The Level of Inter-organizational Networks' Development : Risk Associated with Networks' Activities
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 161-170, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie strategiczne, Dyfuzja wiedzy, Organizacje sieciowe, Sieci międzyorganizacyjne
Risk, Strategic management, Knowledge diffussion, Network organisations, Inter-organizational networks
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Obecnie każda organizacja, która stosuje outsourcing określana jest, bez większego uzasadnienia, siecią międzyorganizacyjną. Według autora nie jest to do końca uprawnione, dlatego w przypadku sieci warto mówić o różnych jej poziomach rozwoju. Każda z takich sieci dąży do zwiększania swojej wartości, wartości ocenianej przez akcjonariuszy. Nie podlega dyskusji, że w procesie tym menedżerowie powinni zwrócić szczególną uwagę na ryzyko takich działań. Celem niniejszego artykułu jest powiązanie zaproponowanych typów sieci z ryzykiem wynikającym, z wykorzystywanej w konkretnym typie sieci, rodzaju renty ekonomicznej. (abstrakt oryginalny)

Nowadays, every kind of organization which outsources some of its activities can be called an inter-organizational network. We can either call the network an organization which outsources even simple services or a complex cluster of companies headquartered in Silicon Valley (CA). Every contemporary firm wants to create value for its shareholders. It means that its managers should particularly put attention to risk of their decisions. This criterion is very important in the process of creating the firm's value. The goal of this article is to find connections between a level of iner-organizational networks' development and the risk associated with that. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Bizoń-Górecka, J., Strategie zarządzania ryzykiem w organizacji gospodarczej, Przegląd Organizacji, 2001, nr 1.
  2. Brzuchnalski, P., Strategiczne i operacyjne zachowania centrów usług typu BPO i SSC zlokalizowanych w Polsce, 2012, materiały niepublikowane.
  3. Czakon, W., Sieci w zarządzaniu strategicznym. Wolters kluwer. Warszawa 2012.
  4. Drzewiecki, J., Strategiczne uwarunkowania procesu outsourcingu. Studia i Prace Kolegium Zarządzania, 2012, nr 29.
  5. Karpacz, J., Procedury jako narzędzie utrwalania rekurencyjnych wzorów zachowań pracowników. Zarządzanie i Finanse, nr 11(4), 2013.
  6. Niemczyk, J., Poziomy rozwoju sieci międzyorganizacyjnej, Prace Naukowe WWSZiP, Wałbrzych 2015.
  7. Peck, H., Drivers of supply chain vulnerability: an integrated framework. International journal of physical distribution & logistics management, 2005, 35(4), s. 210-232.
  8. Piwoni-Krzeszowska, E., Zarządzanie wartością relacji przedsiębiorstwa z rynkowymi interesariuszami, Wyd. Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, 2014.
  9. Stańczyk-Hugiet, E., Dynamika strategiczna w ujęciu ewolucyjnym. Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, 2013.
  10. Świerczek, A., Zarządzanie ryzykiem transmisji zakłóceń we współdziałaniu przedsiębiorstw w łańcuchach dostaw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, 2012.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu