BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lachowska Anna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu)
Tytuł
Wpływ dekoniunktury na funkcjonowanie rynku usług medycznych w Polsce
Impact of Recession on Health Care Market in Poland
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 175-182, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Usługi medyczne
Medical services
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
Przyjętym w 1989 r. modelem gospodarki Polski jest model gospodarki społecznorynkowej. Rynkowy charakter modelu poddaje gospodarkę wpływom cykli koniunkturalnych. Sektor opieki zdrowotnej, pomimo względnej odporności na wahania koniunktury, odczuje negatywne skutki rozpoczętej w 2008 r. fazy spowolnienia gospodarczego. Spadek finansowania zarówno ze źródeł publicznych jak i prywatnych, wstrzymanie inwestycji czy dalsze zadłużanie się szpitali zweryfikuje prognozy rozwoju tego rynku. (abstrakt autora)

Model of Polish economy implemented in year 1989, is social market economy. Market feature of this model decides about influence of business cycles on the economy. Although certain resistance to business cycle phases, health care sector in Poland has been affected by recession started in 2008. Decrease in public as well private sources of sector financing, hold of investments or continuation of process of going into dept of hospitals will verify predictions of sector development. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. A. Zelek, Dekoniunktura gospodarcza - wyzwanie czy bariera dla zarządzania strategicznego, [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy i kierunki badań, red. R. Krupski, Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2009, s. 14.
 2. Polska na tle świata i Europy (w liczbach) 1995-2007, http://www.mg.org.pl (20.06.2009).
 3. http:// www.mg.org.pl (20.06.2009).
 4. Jak odczuwamy kryzys?, http://www.newconnect.pl (1.06.2009).
 5. Założenia do projektu budżetu... oraz Polska 2008 - raport o stanie gospodarki, http://www. mg.gov.pl (29.06.2009).
 6. Z. Tytko, Brukselski sztab zdrowia, "Menedżer Zdrowia" 2009, nr 4.
 7. Health at a Glance. OECD Indicators 2007, http://www.who.int (23.10.2008).
 8. Minimalna podstawa (60%) wymiaru i wysokość składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne i fundusze pozaubezpieczeniowe od 1 stycznia 1999 r. (plik PDF, 48 kB), http://www.zus.pl (23.06.2009).
 9. J. Paszkiewicz, Witajcie w ciężkich czasach, "Gazeta Prawna" 2009, nr 77.
 10. Plany finansowe NFZ, http://www.mz.gov.pl (15.06.2009).
 11. Dolny Śląsk: kontrakty na drugie półrocze o 30 proc. niższe, http://www.rynekzdrowia.pl (17.06.2009).
 12. Dynamika zobowiązań ogółem samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w podziale na województwa, http://www.mz.gov.pl (12.12.2008).
 13. Rząd musi sprzedać obligacje za 155 mld zł, http://www.rp.pl (3.02.2009).
 14. R. Boruc, J. Wojteczek, Mapa zagrożeń w ochronie zdrowia, "Menedżer Zdrowia" 2009, nr 1.
 15. Private healthcare market in Central and Eastern Europe 2009, http://www.pmrpublications. com (12.06.2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu