BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Maciejczuk-Tytus Urszula (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Marketing relacyjny w usługach edukacyjnych
The Relationship Marketing in Education
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 183-189, rys.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Marketing, Usługi, Edukacja
Marketing, Services, Education
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska
Poland
Abstrakt
W społeczeństwie informacyjnym szczególną rolę przypisuje się edukacji. Profil przyszłego absolwenta szkoły, jego przygotowanie do podjęcia aktywności zawodowej generuje konkurencyjność poszczególnych podmiotów działających w gospodarce, a także konkurencyjność polskiej gospodarki opartej na wiedzy i globalnym rynku. Pomimo iż obecnie coraz większa część społeczeństwa zainteresowana jest kształceniem, szkoły stają w obliczu narastającej walki konkurencyjnej, co wymusza na zarządzających konieczność adaptacji marketingu do sfery zarządzania placówką oświatową. (abstrakt autora)

Education in the informative society has a particular role. The profile of the future graduate, his preparation for the professional activity has an influence on competition of economy which are based on knowledge and global market. Although more and more people are interested in education, schools face the problem of growing competition. That is why relationship marketing should be adopted to the management. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. M. Pluta-Olearnik, Rozwój usług edukacyjnych w erze społeczeństwa informacyjnego, PWE, Warszawa 2006, s. 9.
  2. Diagnoza społeczna 2007, http://www.diagnoza.com (czerwiec 2009).
  3. H. Hall, Marketing w szkolnictwie, Wydaw. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2007, s. 121-122.
  4. Konkurencyjność przedsiębiorstw na rynku krajowym i międzynarodowym, red. K. Kowalska, Wydaw. Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej, Dąbrowa Górnicza 2007, s. 123 i n.
  5. R. Pachociński, Oświata XXI wieku - kierunki przeobrażeń, IBE, Warszawa 1999, s. 77-88.
  6. P.F. Drucker, Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu