BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Grzędzińska Agnieszka (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Społeczna odpowiedzialność sektora motoryzacyjnego w dobie kryzysu gospodarczego (na przykładzie koncernów Toyota i Volkswagen)
The Corporate Social Responsibility of the Automotive Sector During the Global Crisis (Toyota and Volkswagen as the Model Companies)
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 81-91
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Kryzys gospodarczy, Motoryzacja
Economic crisis, Motorization
Uwagi
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Toyota, Volkswagen
, Volkswagen
Abstrakt
W niniejszej pracy autorka przedstawia główne założenia społecznej odpowiedzialności biznesu i odnosi główne tezy tej idei do sektora motoryzacyjnego. W dobie kryzysu gospodarczego nasuwa się podstawowe pytanie: w jaki sposób przedsiębiorcy działający w przemyśle motoryzacyjnym realizują politykę społecznie odpowiedzialnego biznesu? Odpowiedzią na nie jest charakterystyka działalności dwóch wiodących koncernów: Toyota i Volkswagen w ramach idei CSR. CSR nabiera również nowego znaczenia w okresie kryzysu gospodarczego, a mianowicie może stanowić nieodzowny element w skuteczniejszym przezwyciężeniu tego kryzysu, szczególnie w przemyśle motoryzacyjnym. (abstrakt autora)

The aim of the article is to present the main propositions of the Corporate Social Responsibility conception and their cooperation with the Automotive Sector. The author considers the situation when entrepreneurs achieve the CSR's goals during the global crisis. Activity characteristic of the Toyota and Volkswagen companies within the CSR conception is an answer to the author's question. It is said that the CSR is the main factor to avoid danger consequences of the global crisis especially in the Automotive Sector. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. W. Gasparski, Etyka biznesu w zastosowaniach praktycznych. Rola i znaczenie programów i kodeksów etycznych, Centrum Etyki Biznesu IFiS PAN i WSPiZ, Warszawa 2005, s. 24.
 2. http://www.mps.gov.pl/odpowiedzialność społeczna (czerwiec 2009).
 3. P. Minus (red.), Etyka w biznesie, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1995
 4. A. Lewicka- Strzałecka, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, [w:] A. Węgrzecki (red.), Etyczny wymiar przekształceń gospodarczych w Polsce, Oficyna Cracovia, Kraków 1996
 5. J. Filek, Wprowadzenie do etyki biznesu, Wydaw. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2001
 6. M. Rybak, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw, [w:] M. Borkowska, J.W. Gałkowski (red.), Etyka w biznesie, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2002
 7. E. Grzegorzewska-Ramocka, Rozwój koncepcji społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw, "Gospodarka Narodowa" 10/2004.
 8. http://www.globalcompact.org.pl (czerwiec 2009).
 9. M. Rybak, Etyka menedżera - społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstwa, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 2004, s. 46, 47.
 10. J. Filek, Odpowiedzialny biznes może przynosić zyski, "Rzeczpospolita", 7.04. 2007.
 11. A. Windorpska, A. Wróbel, Społeczne zaangażowanie - nowy wskaźnik biznesowy? 23.08.2007.
 12. I. Koładkiewicz, Społeczna odpowiedzialność a konkurencyjność. Perspektywa państwa, sektora i przedsiębiorstwa, MBA, 3/2007, s. 52, 56.
 13. J. Greser, Społeczna odpowiedzialność biznesu w polityce gospodarczej Unii Europejskiej, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2008, s. 36.
 14. L. Wojtasiewicz, Społeczna odpowiedzialność biznesu w badaniach regionalnych i gospodarce przestrzennej. Referat wygłoszony na konferencji pt. "O nowy kształt badań regionalnych w geografii i gospodarce przestrzennej", 19-20.11.2007, UAM, Poznań, s. 10.
 15. Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłości przemysłu motoryzacyjnego z 29.03.2009 r.
 16. http://www. pim.pl/vw (czerwiec 2009).
 17. http://www.pim.pl (czerwiec 2009).
 18. http://www.vw.pl/recykling (czerwiec 2009).
 19. http://www.idis2.com (czerwiec 2009).
 20. http://www.ukie.gov.pl (czerwiec 2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu