BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwigoń-Szymczak Kinga (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Znaczenie koncepcji społecznej odpowiedzialności biznesu w dobie kryzysu
Meaning of Concept Corporate Social Responsibility in Day of Crisis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 49-58, rys., tab.
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Społeczna odpowiedzialność biznesu, Kryzys gospodarczy
Corporate Social Responsibility (CSR), Economic crisis
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Przedmiotem referatu jest rozważenie wpływu kryzysu gospodarczego na społeczną odpowiedzialność biznesu. Obecny kryzys gospodarczy skłania bowiem do refleksji na temat konkurencji i współdziałania przedsiębiorstw, które to zagadnienia można przedstawić za pomocą tzw. dylematu więźnia. Można odnieść wrażenie, że często zapominamy o społecznej odpowiedzialności w biznesie, co m.in. przyczynia się do powstawania kryzysu w gospodarce. (abstrakt autora)

The aim of the paper is to contemplate the influence of economic crisis on social responsibility of business. Current economic crisis brings into consideration competition and cooperation between companies. It can be shown by "prisoner's dilemma". In my opinion, we often forget about corporate social responsible which is one of the reasons of economic crisis. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. G. Aras, D. Crowther, The Durable Corporation in a time of financial and economic crisis, "Economic & Management" 2009, s. 210-216.
  2. P. Nemecek, A. Kocmanova, Economic crisis and social responsibility, tamże, s. 323-327.
  3. S. Forlicz, M. Jasiński, Mikroekonomia, Wydaw. Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2000, s. 232-233.
  4. D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch, Mikroekonomia, PWE, Warszawa 2007, s. 273.
  5. J.Ł. Grzelak, Konflikt interesów. Analiza psychologiczna, PWN, Warszawa 1978, s. 77.
  6. P.D. Straffin, Teoria gier, Scholar, Warszawa 2001, s. 95.
  7. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydaw. Naukowe PWN, Warszawa 1999, s. 143-144.
  8. M. Ratajczak, E. Stawicka, Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) jako narzędzie podnoszenia konkurencyjności sektora MSP, Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym, Warszawa 2008.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu