BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gołba Mateusz (Akademia Ekonomiczna im. Karola Adamieckiego w Katowicach)
Tytuł
Zarządzanie wiedzą w outsourcingu usług informatycznych
Knowledge Management in IT Outsourcing Organizations
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 46, s. 59-67
Tytuł własny numeru
Młodzi ekonomiści wobec kryzysu Sektor usług. Innowacje. Marketing
Słowa kluczowe
Informatyka, Zarządzanie wiedzą
Information science, Knowledge management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule podejmuje się problem zarządzania wiedzą oraz budowania przewagi konkurencyjnej w oparciu o wiedzę w outsourcingu usług informatycznych oraz szeroko pojętym sektorze usług. Autor przedstawia rodzaje wiedzy oraz cztery modele pracy opartej na wiedzy, skupiając się przede wszystkim na modelu transakcyjnym, który według autora jest typowy dla coraz popularniejszych w naszym kraju telefonicznych biur obsługi klienta. Wskazuje również narzędzie, które może w znaczący sposób usprawnić proces kodyfikacji oraz dystrybucji wiedzy w organizacji. (abstrakt autora)

This paper covers concept of knowledge management and building competitive advantage based on knowledge captured in IT outsourcing type organizations as well as in what is widely considered as service sector. It also presents types of knowledge and how tacit knowledge can be transformed into explicite one and as such distributed amongst all members in the organization. (author's abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. P. Drucker, Zarządzanie w czasach burzliwych, Nowoczesność, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków-Warszawa 1995, s. 29.
 2. . Waszczuk, Rośnie popyt na outsourcing, "Computerworld" 2008, nr 10, s. 36.
 3. P. Waszczuk, Rośnie popularność usług outsourcingu w polskich firmach, tamże, nr 11, s. 24.
 4. F. Biscotti, Raport Eastern Europe IT Market: Country Segmentation, 2008, http://www. gartner.com (czerwiec 2009).
 5. L.R. Dominguez, The Manager's Step-by-Step Guide to Outsourcing, McGraw-Hill 2006, s. 14.
 6. R. Sturm, W. Morris, M. Jander, Foundations of Service Level Management, Sams 2000, s. 11.
 7. G. Levin, Measuring The Things That Matter, "Callcenter Magazine" 2007, No 3, s. 29.
 8. B. Cleveland, The Measures That Every Successful Call Center Should Have, tamże, No 4, s. 9.
 9. K.R. Śliwa, O organizacjach inteligentnych i rozwiązaniu złożonych problemów zarządzania nimi, PWE, Warszawa 2001, s. 47.
 10. I. Nanoka, H. Takeuchi, The Knowledge: Creating Company. How Japanese Companies Create the Dynamic of Innovation, Oxford University Press, New York 1995, s. 47.
 11. P. Drucker, The Age of Discontinuity, Harper & Row, New York 1969, s. 37.
 12. T.H. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Wolters Kluwer, Kraków 2007, s. 35.
 13. J.N. Cummings, Work Groups, Structural Diversity, and Knowledge Sharing in a Global Organization, "Management Science" 50 (2004), No. 3, s. 352-364.
 14. T. Walsh, Primus Knowledge Solutions Named Best Support Technology Vendor, ATG, październik 2004, http://www.atg.com (czerwiec 2009).
 15. BMC, http://documents.bmc.com/products/documents/84/67/98467/98467.pdf (czerwiec 2009).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu