BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Dyczkowski Tomasz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), Dyczkowska Joanna (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wpływ metod planowania na skuteczność przepływu informacji w polskich przedsiębiorstwach
Linkages Between Types of Goal-Setting Methods And Effectiveness of Internal Communication in Polish Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 27-41, tab., bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Przepływ informacji, Raportowanie, Techniki formułowania celów, Komunikowanie wewnętrzne
Data flow, Reporting, Objectives formulating techniques, Internal communication
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Niniejszy artykuł ma na celu zbadanie, w jaki sposób metody ustalania i przekazywania celów organizacyjnych wpływają na skuteczność komunikacji między menedżerami a pracownikami polskich przedsiębiorstw. Ważną kwestią w tym kontekście staje się świadomość strategiczna i partycypacyjne ustalanie celów (Westley 1990; Purser, Cabana 1997; Fiegener 2005; Elbanna 2008). W szczególności istotny jest stymulujący charakter przepływów informacyjnych typu "góra-dół" (Flanagin, Bator 2011). Metodologia badania - Rezultaty prezentowane w opracowaniu bazują na badaniu obejmującym 397 polskich przedsiębiorstw. Autorzy sformułowali dwie hipotezy, które wiążą sformalizowane, partycypacyjne planowanie z przepływani informacyjnymi typu "dół-góra" i "góra-dół". Systemy planowania zostały scharakteryzowane poprzez: świadomość strategiczną i sposób formułowania celów, natomiast przepływ informacji opisano, biorąc pod uwagę: raportowanie wyników, zakres działań kontrolnych, raportowanie pokontrolne i omawianie wyników wspólnie z kadrą kierowniczą. Wynik - Stworzone dwa modele regresji wskazały statystycznie istotne i pozytywne związki między planowaniem angażującym pracowników a jakością komunikacji wewnętrznej w organizacji. W przypadku związku metod planowania i przepływów informacji pokontrolnych współczynnik dopasowania R2 wyniósł 24.2%. Oryginalność/wartość - Artykuł prezentuje oryginalną metodykę badawczą, analizuje omawiana tematykę z perspektywy pracowników, a nie - jak to zazwyczaj bywa - menedżerów. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The paper examines how a character of a goal-setting process infl uences internal information flow between managers and lower-level employees in Polish enterprises. An important factor in this respect is a strategic aware-ness and participative goal-setting (Westley 1990; Purser, Cabana 1997, Fiegener 2005; Elbanna 2008). In particular the stimulating character of downward feedback in a context of knowledge dissemination needs to be stressed (Flanagin, Bator 2011). Design/methodology/approach - The results presented in the paper are based on a study on 397 Polish enterprises. The authors formulated three hypotheses, which linked formalized, participative planning with upward and downward information fl ow in a company. The planning system was characterized by: "strategic awareness" and "goal-setting process" variables, while the information fl ow included: "performance reporting", "control framework", "post-control information" and "managerial feedback". Findings - The developed regression models demonstrated the statistically valid positive infl uence of participative planning on the information fl ow in examined companies. In case of downward information fl ow the adjusted R2 reached a level of 24.2%. Originality/value - The paper introduces the original research methodology, examining the discussed problems from the position of regular employees rather than that of managers - as in most of other studies. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bauer J., Mulder R.H. (2006), Upward feedback and its contribution to employees feeling of self-determination, "Journal of Workplace Learning", no. 18 (7-8), s. 508-521.
 2. Burns J., Scapens R.W. (2000), Conceptualizing management accounting change: an institutional framework, "Management Accounting Research", no. 11, s. 3-25.
 3. Elbanna S. (2008), Planning and participation as determinants of strategic planning effectiveness: evidence from the Arabic context, "Management Decision", no. 46 (5), s. 779-796.
 4. Fiegener M.K. (2005), Determinants of board participation in the strategic decisions of small corporations, "Entrepreneurship Theory and Practice", no. 29 (5), s. 627-650.
 5. Flanagin A.J., Bator M. (2011), The utility of information and communication technologies in organizational knowledge management, [w:] Communication and organizational knowledge: Contemporary issues for theory and practice, red. H.E. Canary, R.D. Mcphee, Taylor & Francis, Florence, s. 173-190.
 6. Groen B.A., Wouters M.J., Wilderom C.P. (2012), Why do employees take more initiatives to improve their performance after co-developing performance measures? A fi eld study, "Management Accounting Research", no. 23, s. 120-141.
 7. Heath R.L. (1998), New communication technologies: an issues management point of view, "Public Relations Review", no. 24 (3), s. 273-288.
 8. Leonardi P.M. (2011), Information, technology and knowledge sharing in global organizations. Cultural differences in perceptions of where knowledge lies, w: Communication and organizational knowledge: Contemporary issues for theory and practice, red. H.E. Canary, R.D. Mcphee, Taylor & Francis, Florence, s. 89-112.
 9. Payne R.B., Hauty G.T. (1955), Effect of psychological feedback upon work decrement, "Journal of Experimental Psychology", no. 50, s. 343-351.
 10. Pärl Ü. (2012), Understanding the role of communication in the management accounting and control process, "Acta Universitatis Tamperensis", no. 1772, Tampere University Press, Tampere.
 11. Purser R.E., Cabana S. (1997), Involve employees at every level of strategic planning, "Quality Progress", no. 30 (5), s. 66-71.
 12. Tourish D. (2005), Critical upward communication: ten commandments for improving strategy and decision making, "Long Range Planning", no. 38(5), s. 485-503.
 13. Tourish D., Robson P. (2003), Critical upward feedback in organisations: Processes and problems and implications for communication management, "Journal of Communication Management", no. 8 (2), s. 150-167.
 14. Van Dierendonck D., Haynes C., Borril C., Stride Ch. (2007), Effects of upward feedback on leadership behav-iour toward subordinates, "Journal of Management Development", no. 26 (3), s. 228-238.
 15. Westley F. (1990), Middle managers and strategy: micro dynamics of infusion, "Strategic Management Journal", no. 11 (5), s. 337-351.
 16. Wilkinson. A. (1998), Empowerment: theory and practice, "Personal Review", no. 27 (1), s. 40-56.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu