BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Leszczyński Zbigniew (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Budżetowanie i analiza odchyleń kosztów w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo - studium przypadku
Costs Budgeting and Variance Analysis in the Process-Based Enterprise Model
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 61-73, rys., tab., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Budżetowanie, Zarządzanie procesowe, Analiza kosztów, Rachunek kosztów działań, Rachunek kosztów
Budgeting, Processing management, Cost analysis, Activity Based Costing (ABC), Cost accounting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem artykułu jest zaprezentowanie w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym budżetowania i analizy odchyleń kosztów, w przedsiębiorstwie zarządzanym procesowo, stosującym rachunek kosztów działań. Metodologia badawcza przyjęta w niniejszej pracy to analiza literatury w zakresie rachunkowości zarządczej i zarządzania oraz badanie empiryczne prowadzone metodą indukcyjną adekwatnego studium przypadku. Autor budował studium przypadku na podstawie badań własnych, realizowanych podczas jego długoletniej pracy w firmach konsultingowych. Teza badawcza artykułu to: zarządzanie procesowe kosztów w przedsiębiorstwie. Wymaga zastosowania nowoczesnych technik budżetowania i kontroli kosztów. Innowacyjnością tego artykułu jest przedstawienie metodyki implementacji budżetowania kosztów i analizy odchyleń kosztów w oparciu o działania/procesy zidentyfikowane w przedsiębiorstwie (Activity Based Budgeting - ABB). (abstrakt oryginalny)

Purpose of the article is to present the theoretical and application aspect of cost budgeting and cost variance analysis in the process-based enterprise model that uses activity based costing. Research methodology adopted in this work is the analysis of the literature in the field of management accounting and management, and empirical research carried out by induction adequate case study. By building a case study based on research carried out during his many years of work in consulting companies. Thesis research: process management costs in the enterprise requires the use of modern techniques of budgeting and cost control. The innovation of this article is to present a methodology for the implementation of cost budgeting and cost variance analysis based on activities/processes identified in the company (Activity-Based Budgeting - ABB). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Cooper R., Kaplan R. (1992), Activity-Based System: Measuring the Cost of Resources Usage, "Accounting Horizons" (wrzesień).
 2. Horngren C.T., Foster G. (1991), Cost Accounting: A Managerial Emphasis, Englewood Cliffs.
 3. Hansena D.R., Mowena M.W. (1992), Management Accounting, Cincinnati, OH: South-Western.
 4. Kaplan R.S., Cooper R. (2000), Zarządzanie kosztami i efektywnością, Dom Wydawniczy ABC, Kraków.
 5. Kaplan R.S., Anderson R.S. (2008), Rachunek kosztów działań sterowany czasem, Wydawnictwo Naukowe PWN. Warszawa.
 6. Leszczyński Z., (2012), Projektowanie i wdrażanie rachunku kosztów działań w przedsiębiorstwie, ODDK. Gdańsk 2012.
 7. Malcolm R. (1991), Overhead control Implications of Activity Based Costing, "Accounting Horizons" (grudzień).
 8. Mak Y.T., Roush M.L. (1994), Flexible Budgeting and Variance Analysis in an Activity-Based Costing Environment, American Accounting Association Accounting Horizons, vol. 8, no. 2, June, s. 100-103.
 9. Piosik A. (2002), Budżetowanie i kontrola budżetowa w warunkach rachunku kosztów działań, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 10. Raffish M., Turney P.B. (1991), The CAM-I Glossary of Activity-Based Management, CAM-I, Arlington, Teksas. Patrz: The CAM-I ABC Basic Model, Załącznik B.
 11. Świderska G., Warowny P. (2006), Wpływ stosowanej metody wdrażania rachunku kosztów działań na zakres uzyskiwanej informacji, Conrtolling i Rachunkowość Zarządcza nr 4, Infor, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu