BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Urbanowska-Sojkin Elżbieta (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Prewencja kryzysu przez zintegrowane zarządzanie ryzykiem strategicznym
Crisis Prevention Through Integrated Risk Management
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 146-160, tab., bibliogr. 36 poz.
Słowa kluczowe
Ryzyko, Zarządzanie ryzykiem, Kryzys przedsiębiorstwa, Przyczyny kryzysu, Prewencja
Risk, Risk management, Enterprises crisis, Causes of crisis, Prevention
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Niezwykle złożone warunki funkcjonowania przedsiębiorstwa implikują poszukiwania sposobów ograniczania niepewności. Przedmiotem opracowania jest zarządzanie ryzykiem strategicznym rozważane jako sposób na antycypowanie kryzysu - wówczas, gdy jest to jeszcze możliwe i - ograniczania skutków kryzysu - wówczas, gdy on już nastąpił. Jednym ze sposobów jest wykorzystanie ryzyka w roli kryterium w procesie podejmowania decyzji. Celem opracowania jest określenie warunków jakie powinien spełniać proces zarządzania ryzykiem strategicznym i cech jakie powinny być jego desygnatami. (abstrakt oryginalny)

The extremely complex conditions underlying the functioning of a company imply the need to seek methods of reducing the uncertainty. The subject matter of the article is risk management understood as a way either to anticipate crisis - when it is still possible - or to limit its effects - when it has occurred. One way is to use risk as a criterion in the decision making process. The aim of the article is to specify the conditions that the risk management process should fulfill and the qualities that should designate it. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ansoff, I. (1985). Zarządzanie strategiczne. Warszawa: PWE.
 2. Bickhoff, N., Blatz, M., Eilenberger, G., Haghani, S., Kraus, K.J. (2004). Die Unternehmenskrise als Chance. Innovative Ansatze zur Sanierung und Restrukturierung. Berlin: Springer, Berlin Heidelberg.
 3. Burmann, Ch., Freiling, J., Hülsmann, M. (2005). Management von Ad-hoc-Krisen: Grundlagen - Strategien - Erfolgsfaktoren. Wiesbaden: Gabler Verlag.
 4. Gastomczyk, B. (2013). Trafność predykcji bankructwa przedsiębiorstwa na przykładzie wybranych modeli wczesnego ostrzegania. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 757, Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, nr 58 (2013).
 5. Gleissner, W. (2011). Grundlagen des Risikomanagements im Unternehmen, Controlling, Unternehmennnsstrategie und werterorientiertes Management. Munchen: Vahlen Verlag.
 6. Haghani, S. (2004a). Strategische Krisen von Unternehmen und Moglichkeiten zur Krisenfruherkennung, w: Kompendium der Restrukturierung, K., J., Kraus i in. Munchen, 1-15.
 7. Haghani, S. (2004b). Strategischen Kriesen von Unternehmen und praxisorientierte Moglichkeiten ihrer Fruherkennung, w: Die Unternehmenskrise als Chanse. Innovative Ansatze zur Sanierung und Restrukturierung, N., Bickhofff i in. Berlin: Heidelberg, 41-65.
 8. Harvey, N. (2011). Turnaround Management & Corporate Renewal Wits University Press. Johannesburg: South Africa.
 9. Hauschildt, J. (2004). Existenzielle Schlusselereignisse im Lebenszyklus der Unternehmung, Pladoyer fur eine ontogenetische Betrachtungsweise in der Betriebswirtschaftslehre. W: Spezialisierung und Internationaliesierung - Entwicklungstendenzen der deutschen Betriebswitschaftslehre. Munchen, 29-49.
 10. Hauschildt, J. (2006). Entwicklungen in der Krisenforschung, w: Kriesenmanagement, Th., Hutzschenreuter, T., Griess-Nega. Wiesbaden: Gabler Verlag.
 11. Hutzschenreuter, Th., Gries-Nega, T. (2006). Krisenmanagement, Grundlagen - Stategien - Instrumente. Wiesbaden: Gabler Verlag.
 12. Kalweit, R., Meyer, R., Romeike, F., Schellenberger, R., Erben, R. (2008). Risikomanagement in der Unternehmensfuhrung. Weinheim: WILEY Verlag GmBH&Co.
 13. Kasiewicz, St. (red) (2011). Zarządzanie zintegrowanym ryzykiem przedsiębiorstwa w Polsce, Kierunki i narzędzia, Warszawa: Oficyna Wydawnicza a Wolters Kluwer.
 14. Krupski, R. (2011). Turbulencja otoczenia w badaniach empirycznych. W: J., Skalik, A., Barabasz (red.), Współczesne przeobrażenia procesów zarządczych przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Wrocław: Wydawnictwo UE we Wrocławiu, 152-165.
 15. Krystek, U., Muller-Stevens, G. (1993). Fruhaufklarung fur Unternehmen. Identyfikation und Handhabung zukunftiger Chancen und Betrohungen. Stuttgart.
 16. Krzakiewicz, K. (2008). Zarządzanie antykryzysowe w organizacji. Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 17. Lasinger, D., Lasinger, M. (2011). Der Signalnavigator. Wiesbaden: Gabler Verlag, Springer Wiesbaden GmBH.
 18. Mączyńska, E. (red.) (2010). Cykle życia i bankructwa przedsiębiorstw. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 19. Mączyńska, E., Zawadzki, M. (2006). Dyskryminacyjne modele bankructwa przedsiębiorstw, Ekonomista, nr 2.
 20. Nogalski, B., Marcinkiewicz, H. (2004). Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Warszawa: Difin.
 21. Pinkwart, A. (1993). Katastrophentheorie und Unternehmenskrise - der Beitrag der Katastrophentheorie zur Erklarung von Unternehmenskrise und Insolvenz, w: ZfB 9, 873-895.
 22. Roll, M. (2004). Strategische Fruhaufklarung. Vorbereitung auf eine ungewisse Zukunft am Beispiel des Luftverkehrs. Wiesbaden: DUV Gabler Edition Wissenschaft.
 23. Roll, M., Weber, J. (2006). Gestaltung strategischer Fruhaufklarungssystems im Lichte neuer empirischer Erkenntnisse, w: Krisenmanagement, Th., Hutzschenreuter, T., Gries-Nega. Wiesbaden: Grundlagen - Stategien - Instrumente, Gabler Verlag.
 24. Schneider, W. (2011). Fruherkennung und Intuition. Wiesbaden: Springer Verlag.
 25. Slatter, St. (1984). Corporate Recovery a Guide to Turnaround Management, Penguin Business. Harmondsworth: Penguin Book, Middlesex.
 26. Stabryła, S. (red) (2010). Zarządzanie w kryzysie. Kraków: Mfiles.
 27. Staniec, I., Zawiła-Niedzwiecki, J. (red.) (2008). Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Warszawa: C.H. Beck, 65-92.
 28. Urbanowska-Sojkin, E. (1998). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań: Wydanie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wyd. 1.
 29. Urbanowska-Sojkin, E. (2001). Zarządzanie przedsiębiorstwem. Od kryzysu do sukcesu. Poznań: Wydanie Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, wyd. 2 uzupełnione.
 30. Urbanowska-Sojkin, E. (2014). Zarządzanie ryzykiem wobec wyzwań z otoczenia. Wrocław: Uniwersytet Ekonomiczny (w druku).
 31. Urbanowska-Sojkin, E. (2015). Orientacja na ryzyko w procesie podejmowania decyzji strategicznych. Szczecin: Wydawnictwo Uniwersytetu (w druku).
 32. Urbanowska-Sojkin, E. (2013). Ryzyko w wyborach strategicznych w przedsiębiorstwach. Warszawa: PWE.
 33. Weber, J., Riesenhuber, M. (2006). Fehlentscheidung: Ursache und Eskalation. Wiesbaden: DUV, Gabler Edition Wissenschaft.
 34. Witkowski, M. (2012). Wybrane modele wczesnego ostrzegania w diagnozowaniu ryzyka kontynuacji działalności przedsiębiorstwa. Poznań: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, nr 227, 32-42.
 35. Zakrzewska-Bielawska, A. (2008). Zarządzanie w kryzysie, w: Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Warszawa: C.H. Beck.
 36. Zelek, A. (2002). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna. Warszawa: IOiZwP.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu