BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Czarnecka-Gallas Marta (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie), Sikora Justyna (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Influence of Capitalistic Model on Industrial Policy Conducted by State - the Case of Germany
Wpływ modelu kapitalizmu na politykę przemysłową prowadzoną przez państwo - przykład Niemiec
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2013, nr 1(32), s. 4-20, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Kapitalizm, Polityka przemysłowa, Gospodarka rynkowa, Społeczna gospodarka rynkowa (SGR)
Capitalism, Industrial policy, Market economy, Social market economy
Uwagi
streszcz.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Do wybuchu kryzysu gospodarczego w 2008 roku w debacie ekonomicznej na temat zasad prowadzenia polityki przemysłowej dominowało podejście neoliberalne - państwo nie powinno ingerować w rynek i zrezygnować z polityki przemysłowej. Jednakże kryzys gospodarczy doprowadził do zmiany paradygmatu. Celem artykułu jest odpowiedź na pytanie, w jakim stopniu i w jaki sposób model kapitalizmu wpływa na kształt polityki przemysłowej prowadzonej przez państwo. W artykule analizie zostały poddane Niemcy - główne założenia i cele prowadzonej przez nie polityki przemysłowej. Wykorzystanymi metodami badawczymi są przegląd literatury oraz analiza opisowa niemieckiego modelu kapitalistycznego w świetle teorii Hall i Soskice oraz klasyfikacji Amable'a. Artykuł wskazuje, że polityka przemysłowa prowadzona przez Niemcy jest dostosowana do niemieckiego modelu kapitalizmu, a głównym czynnikiem, który ją kształtuje, jest koncepcja społecznej gospodarki rynkowej. (abstrakt oryginalny)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allen Ch., Meigs J. (2009), Ideas, institutions and organized capitalism: Germany, Europe and 21st century path dependent economic policy models, paper presented at "The 21st annual meeting of SASE-Capitalism in crisis: What's next? Economic regulation and social solidarity after the fall of finance capitalism, Sciences PO, Paris France, 16-18 July 2009, p.2-13.
 2. Barro R. J. (1997), Determinants of Economic Growth: A cross-country empirical study.
 3. Barro R.,Sala-i-Martin X. (1992), Convergence, Journal of Political Economy, 100: 223-51.
 4. Bronk R. (2000), Which model of capitalism?, OECD Observer, [online, access 31.05.2012], http://www.oecdobserver.org/news/fullstory.php/aid/345
 5. Development Discussion Paper No. 579, Harvard Institute for International Development.
 6. Federal Ministry of Economics and Technology, internet site, [online, access 31.05.2012], http://www.bmwi.de/English/Navigation/Economic-policy/industrial-policy,did=76808.html
 7. Federal Ministry of Economics and Technology, internet site, [online, access 31.05.2012], http://www.bmwi.de/English/Navigation/Economic-policy/Small-business-policy/initiative-forsmes,did=388916.html
 8. Forschung und Innovation für Deutschland. Bilanz und Perspektive (2009), Bundesministerium für Bildung und Forschung, Berlin 2009, [online, access 31.05.2012], http://www.bmbf.de/pub/forschung_und_innovation_fuer_deutschland.pdf, p. 11-16.
 9. Hall P., Soskice D. (2001), Varieties of Capitalism. The Institutional Foundations of Comparative Advantage, Oxford University Press, Oxford.
 10. Hay D. A., Vickers J. S., (1998), The economics of market dominance, Blackwell, Oxford, UK.
 11. In focus: Germany as a competitive industrial nation (2010), Federal Ministry of Economics and Technology, October 2010, [online, access 31.05.2012], http://www.bmwi.de/English/Redaktion/ Pdf/germany-industrynation,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf, p.16-32.
 12. Jenkins R. (1991), The political economy of industrialization: a comparison of Latin America and East Asian Newly Industrializing Countries, Development and Change, v. 22, p.197-231.
 13. Karl H., Moeller A., Wink R. (2003), Regional industrial policies in Germany, Working Paper Ceris-CNR, No 9/2003, Torino, p. 28-32, 40-43.
 14. Karp L., Perloff J. M., (1995), Why industrial policies fail: limited commitment, International Economic Review, v. 36, p. 887-905.
 15. Komiya (1984), Three stages of Japan's industrial policy after the World War II, Research Institute of International Trade and Industry, Ministry of International Trade and Industry, 1992 - 33, pp.3-4.
 16. Krueger A. O. (1990), Government failures in development. Journal of Economic Perspectives.
 17. Lipowski (1997), Polityka przemysłowa a wzrost konkurencyjności, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 18. Lubiński, Michalski, Misala, (1995), Międzynarodowa konkurencyjność gospodarki. Pojęcie i sposoby mierzenia, [w:] Studia nad konkurencyjnością, Warszawa.
 19. Matkowski Z. , Rapacki R., Próchniak M. (2011), Transition Countries: Economic Situation and the Progress of Market Reforms, Working Paper no. 304, World Economy Research Institute, Warsaw School of Economics, Warsaw.
 20. Rapacki R, Maszczyk P. (2011), Economics of Systemic Transformation, Warsaw.
 21. Schmidt T. V. A. (1996), From state to market? The transformation of French business and government, Cambridge University Press.
 22. Streek W. (1995), German Capitalism: Does it exist? Can it survive?, MPIFG Discussion Paper 95/5, Max-Planck-Institut für Gesellschaftsforschung, November, Köln, p.7-13.
 23. The economic institutions of post-war German capitalism (2011), November 2011, [online, access: 31.05.2012], http://aregan.wordpress.com/2011/11/15/the-economic-institutions-of-post-war-german-capitalism/
 24. The foreign trade and investment campaign- tapping opportunities all around the world (2010), Federal Ministry of Economics and Technology, March 2010, [online, access 31.05.2012], http://www.bmwi.de/English/Redaktion/Pdf/foreign-tradeinvestment_campaign,property=pdf,bereich=bmwi,sprache=en,rwb=true.pdf
 25. Yoshii M. (2002), Industrial Policies in Romania: How to Increase Competitiveness, Kobe University, Economic Review, v. 48, pp. 77-94.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
eng
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/9313
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu