BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nyk Mariusz (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Wynagrodzenie w kontekście przepisów podatkowych : analiza porównawcza Polska - Niemcy
Reward in Context of Tax Regulation : Comparative Analysis Poland - German
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2013, nr 1(32), s. 61-73, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Płace, Polityka fiskalna, Rynek pracy
Remuneration, Wages, Fiscal policy, Labour market
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Niemcy
Germany
Abstrakt
Opracowanie ma na celu ukazanie różnic i podobieństw między systemem opodatkowania wynagrodzenia w Polsce i w Niemczech. Hipoteza, która zostanie zweryfikowana w niniejszym opracowaniu, jest następująca: Znacząca dyferencjacja w rozwoju społeczno-gospodarczym pomiędzy Polską a Niemcami oznacza występowanie różnic w rozwiązaniach systemowych opodatkowania wynagrodzeń. Taksacja tej tezy oparta zostanie na studiach przypadku, pozwalających dokonać analizy porównawczej. (fragment tekstu)

Reward presents this economic largeness, which (who) wakes up huge argumentations obliged own in context of feature that, determinant eats forming, significant, as well as correct definition. It is not possible to ascertain directly, that countries are characterized about superior degree of economic development more restrictive, as well as in range of taxation of reward liberal politics fiscal. Range is determinant for formulating tax system about differentiated character having feature not only social stymulant but also economic ( fiscal ). Elaboration has appearance of difference on purpose and between system of taxation of reward in poland similarities and in Germany. Thesis, which will be verified in the present elaboration, there is following in development among -economic significant socially polish. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bil J., Cisz K. (red.) (2006), Gospodarka Niemiec a kraje Europy Środkowej i Wschodniej, SGH, Warszawa.
  2. Carlsson P. (2008), Kształtowanie wynagrodzeń, BL Info Polska, Bialystok.
  3. Gawrys J., Muc E. (2011), Jak zorganizować własna firmę i pomnożyć majątek, KaBe, Krosno.
  4. Gelles K. (red.) (2012), Republika Federalna Niemiec. Ustrój, społeczeństwo, gospodarka, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław .
  5. Informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, (2012), GUS, Warszawa.
  6. Juchnowicz M. (red.), (2005), Wynagrodzenie w małych i średnich firmach, Raport IPiSS, Zeszyt nr 27, Warszawa.
  7. Kłosiński K. A., (2011), Japonia, Niemcy. Odzyskany honor w rozwoju gospodarczym, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin.
  8. Sasin W., (2012), Wszystko o płacach, Wydawnictwo Sigma, Skierniewice.
  9. Sytuacja społeczno-gospodarcza Polski, (2012) Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa.
  10. Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych - tekst jednolity (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176.)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/9317
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu