BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Pujer Klaudia (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, doktorant)
Tytuł
Problemy finansowo-ekonomicznej adaptacji słowackich i maltańskich przedsiębiorstw do funkcjonowania w strefie euro - analiza porównawcza
Financial and Economic Problems of Adaptation Slovak and Maltese Enterprises to Operate in the Euro Area - Comparative Summary
Źródło
Gospodarka w Praktyce i Teorii, 2013, nr 1(32), s. 74-95, tab., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Integracja gospodarcza państw z UE, Strefa euro, Unia Gospodarcza i Walutowa (UGW)
Economic integration with the EU countries, Eurozone, Economic and Monetary Union (EMU)
Uwagi
summ.
Kraj/Region
Słowacja, Malta
Slovak Republic, Malta
Abstrakt
Niniejszy artykuł jest próbą syntezy wyników uzyskanych w następstwie badań ankietowych przeprowadzonych w III i IV kwartale 2012 r. Badania te odnosiły się do poszukiwania odpowiedzi na pytanie: jakich problemów natury finansowo-ekonomicznej doświadczyły maltańskie i słowackie przedsiębiorstwa w wyniku adaptacji do funkcjonowania w obszarze euro oraz w jaki sposób na poziom i jakość tej adaptacji wpłynął globalny kryzys finansowy? (fragment tekstu)

This paper addresses the problems in the functioning of Maltese and Slovak companies resulting from the accession of the two Republics to the Eurozone and the intensification of the global financial crisis. The subject of inquiry have become the factors that inhibit the possibility of achieving the objectives of the company, the reasons for the realization of the difficult situation in which they found themselves, and ways to reduce the company that situation. In discussing the issue, based on the results of surveys conducted among its companies operating in Malta and Slovakia. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. http://www.finweb.hnonline.sk [dostęp: 25.02.2013].
  2. Notatka informacyjna o Malcie i współpracy gospodarczej z Polską, Ministerstwo Gospodarki: Departament promocji i Współpracy Dwustronnej (grudzień 2012).
  3. Opinia Rady w sprawie zaktualizowanego programu stabilności na lata 2009-2012 przedstawionego przez Maltę (Dz. Urz. UE C 144/1).
  4. Oręziak L., Euro. Nowy pieniądz, WN PWN, Warszawa 2004.
  5. Pułaska-Turyna B., Statystyka dla ekonomistów, Difin, Warszawa 2011.
  6. Ružicka F., Wejście Słowacji do strefy euro [w:] Anna Sroka, Adam Wojtaszczyk (red.) Polska na drodze do euro, Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, Warszawa 2009.
  7. Skalik J., Zarządzanie zmianą w sytuacjach kryzysowych organizacji [w:] Jan Skalik (red.) Zmiana warunkiem sukcesu. Organizacja a kryzys, "Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu", Wrocław 2004.
  8. Sobczyk M., Statystyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.
  9. Wieczerzyńska B., Kryzys w przedsiębiorstwie, CeDeWu, Warszawa 2009.
  10. Zeliaś A., Pawełek B., Wanat S., Metody statystyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-3730
Język
pol
URI / DOI
http://hdl.handle.net/11089/9318
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu