BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zelek Aneta (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie), Maniak Grażyna (Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie)
Tytuł
Zachodniopomorski Zegar Koniunktury jako system wczesnego ostrzegania - demonstracja narzędzia
The Westpomeranian Business Clock as an Early Warning System - the Tool Demonstration
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 171-186, rys., bibliogr. 10 poz.
Słowa kluczowe
Badania koniunktury, System wczesnego ostrzegania, Cykl koniunkturalny
Business surveys, Early warning system, Business cycles
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Pomorze Zachodnie
Abstrakt
Artykuł ma na celu prezentację Zachodniopomorskiego Zegara Koniunktury (ZZK) jako narzędzia wczesnego ostrzegania, wdrożonego i wykorzystywanego w praktyce zarządzania w przedsiębiorstwach Pomorza Zachodniego. Model ZZK został zaprojektowany w odpowiedzi na problemy przedsiębiorców z monitorowaniem koniunktury w skali makroekonomicznej i ich reaktywnością wobec zjawisk kryzysowych. Artykuł przedstawia znaczenie systemów wczesnego ostrzegania o negatywnych zjawiskach makroekonomicznych, opisuje stosowane systemy pomiarów koniunktury i na ich tle demonstruje funkcjonalność i użyteczność prawdopodobnie jedynego modelu rejestrowania i prognozowania realnej koniunktury w skali regionu w Polsce. (abstrakt oryginalny)

Article aims to present the West Pomeranian Business Clock (ZZK) as a tool for early warning, implemented and used in the practice of management in enterprises in West Pomernia region. ZZK model has been designed in response to the problems of entrepreneurs with monitoring macroeconomic situation and their weak reactivity towards the crises. The article shows the importance of early warning systems for adverse macroeconomic phenomena, describes the popular measurement systems used in macroeconomic analysis and on that background it demonstrates the functionality and usability of probably the only regional model for recording and forecasting the real economic situation in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Drozdowicz-Bieć, M. (2012), Cykle i wskaźniki koniunktury, Warszawa: Poltext.
  2. Grzesiuk, A. (2014), (red.) Oblicza koniunktury na Pomorzu Zachodnim, Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu.
  3. Narodowy Bank Polski (2010), Informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w I kw. 2010 oraz prognoz koniunktury na II kw. 2010, Warszawa: NBP, Instytut Ekonomiczny, Biuro Przedsiębiorstw, Gospodarstw Domowych i Rynków.
  4. Zachodniopomorska Szkoła Biznesu (2012), Reaktywność i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury - Projekt badawczy własny realizowany ze środków NCBiR- nr NN115 158 53; 2009 - 2012: Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie.
  5. Ruth, F., Schouten, B., Wekker, R., (2006), The Statistics Netherlands Business Cycle Tracer - Methodological Aspects, Concept, Cycle Computation and Indicator Selection, discussion Paper, Voorburg/Heerlen: Statistics Netherlands, http://epp.eurostat.ec.europa.eu (20.07.2012).
  6. Zelek, A., Maniak, G., Burlita, A., (red.), Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, (2012), Szczecin: Wydawnictwo Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu, s. 91.
  7. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/BCC2/group1/explanation_en.html (20.07.2014).
  8. http://stats.oecd.org/mei/bcc/default.html (6.11.2014).
  9. http://www.biec.org/ (12.01.2015).
  10. http://zsir.zpsb.szczecin.pl/zegar/ (06.01.2015).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu