BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nogalski Bogdan (Uniwersytet Gdański), Niewiadomski Przemysław (Politechnika Poznańska, Zakład Produkcji Części Zamiennych i Maszyn Rolniczych Fortschritt)
Tytuł
Koncepcja i zastosowanie systemu ekspertowego wspomagającego działania implementacyjne - profilaktyka antykryzysowa w obszarze kosztów
Concept and Application of the Expert System Supporting the Implementation Activities - Anti-crisis Prevention in Costs
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 187-205, rys., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Implementacja, Koszty, Systemy ekspertowe, Sztuczna inteligencja
Implementation, Costs, Expert systems, Artificial intelligence
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Zasadniczym celem niniejszej pracy jest propozycja koncepcji systemu ekspertowego wspomagającego działania implementacyjne w zakresie diagnozowania kosztów wytwarzania. Opracowane i wdrożone przez autorów narzędzie, stanowi dla wytwórcy swego rodzaju system wczesnego ostrzegania, jest katalizatorem zabezpieczającym przed sytuacją kryzysową wywołaną ich niedoszacowaniem. Osiągnięcie celu wiodącego implikowane było usystematyzowaniem - kluczowych z punktu widzenia badań - założeń i definicji, co było możliwe poprzez szczegółowe badania literaturowe i dokumentacyjne. W celu określenia adekwatności modelowanych założeń i procedur, działanie systemu ekspertowego skonfrontowano z praktyką gospodarczą - próba działania systemu ekspertowego na podstawie praktycznych działań implementacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The main objective of this paper is to propose the concept of the expert system supporting the implementation activities of the diagnosis of production costs. The tool developed and implemented by the authors is a kind of an early warning system for the producer, and it is a catalyst for prevention from the crisis caused by its underestimation. The achievement of the main objective was implied by the systematisation of assumptions and definitions, which were crucial as far as the studies are concerned. It was possible thanks to detailed literature and documentation analysis. In order to determine the adequacy of modelled assumptions and procedures, the operation of the expert system was confronted with the business practice - the test of the operation of the expert system was based on the practical implementation activities. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Banaszak, Z., Kłos, S., Mleczko, J. (2011). Zintegrowane systemy zarządzania. Warszawa: PWE.
 2. Beahm, G. (2011). Ja, Steve. Steve Jobs własnymi słowami. Warszawa: MT Biznes.
 3. Bojar, W., Rostek, K., Knopik, L. (2014). Systemy wspomagania decyzji. Warszawa: PWE.
 4. Cellary, W. (2006). Sieciowe organizacje wirtualne w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. W: P. Adamczewski, J. Stefanowski (red.), Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 5. Cyfert, Sz. (2006). Strategiczna karta wyników jako instrument zarządzania strategicznego. W: P. Adamczewski, J. Stefanowski (red.), Nowoczesne systemy informatyczne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej.
 6. Czermiński, J. (2001). Systemy wspomagania decyzji w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Toruń - Gdańsk: Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora".
 7. Knosala, R. i Zespół (2002). Zastosowanie metod sztucznej inteligencji w inżynierii produkcji. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 8. Knosala, R. i zespół (2007). Komputerowe wspomaganie zarządzania przedsiębiorstwem. Warszawa: PWE.
 9. Niewiadomski, P., Dostatni, E. (2012). System agentowy jako narzędzie kreowania luki kompetencyjnej menedżera. Zarządzanie Przedsiębiorstwem, Nr 1 (2012), 29-37.
 10. Niewiadomski, P., Dostatni, E. (2013). Implementacja autorskiego narzędzia informatycznego wspomagającego wytwarzanie. W: R. Knosala (red.), Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji. Opole: Oficyna Wydawnicza Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją.
 11. Owoc, M. L. (red.) (2006). Elementy systemów ekspertowych. Sztuczna inteligencja i systemy ekspertowe. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu.
 12. Pacholski, L. (2012). Systemy ekspertowe i sztuczna inteligencja. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 13. Pająk, E. (2000). Zaawansowane technologie współczesnych systemów produkcyjnych. Poznań: Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.
 14. Radosiński, E. (2001). Systemy informatyczne w dynamicznej analizie decyzyjnej. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 15. Reymer, B. (red.) (1985). Mały poradnik mechanika. Warszawa: Wydawnictwa Naukowo-Techniczne.
 16. Rutkowski, L. (2009). Metody i techniki sztucznej inteligencji. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 17. Wieleba, R. (2011). Inżynieria wiedzy w systemach ekspertowych. Zeszyty Naukowe 5/2011. Warszawa: Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki.
 18. Zieliński, J. (2000). Inteligentne systemy w zarządzaniu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu