BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stankiewicz-Mróz Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Wpływ bliskości organizacyjnej partnerów transakcji na poziom integracji poakwizycyjnej
Influence of Organizational Proximity of the Transactions Partners on the Level of Post-Merger Integration
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 235-242, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Konsolidacja przedsiębiorstw, Fuzje i przejęcia, Integracja przedsiębiorstw
Consolidation of companies, Mergers and acquisitions, Integration of enterprises
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Celem opracowania jest przeanalizowanie zależności pomiędzy poziomem bliskości organizacyjnej na poziomie mezostrukturalnym łączących się firm a zakresem działań integracyjnych, realizowanych na etapie posttransakcyjnym. W zrealizowanych badaniach przyjęto założenie, że im firmy- partnerzy transakcji są bardziej podobne w wybranych obszarach, tym zakres integracji oraz jej dynamika jest wyższa. Badaniu poddano pięć transakcji przejęcia firm z sektora farmaceutycznego. Badania wykazały, że analizowane firmy, mimo przynależności do tej samej branży, cechują się niskim poziomem bliskości organizacyjnej, zwłaszcza w wymiarze struktury i kultury organizacyjnej. Koresponduje to z niskim poziomem integracji oraz przyjęciem długookresowej perspektywy integracyjnej rozpisanej na 3-4 lata funkcjonowania w strukturze połączeniowej. (abstrakt oryginalny)

The aim of this paper is to analyze a link between a level of organization proximity of the merging companies and the range of integration activities performed on the post-transaction stage. In the conducted research it was assumed that the more similar the companies which are the partners of transactions in a meso dimension the bigger its dynamics is. The paper presents the research results on 5 M&A transactions in the companies of a pharmaceutical sector in the years 2008-2010. In the research there was a conviction that the evaluation of the integration effects should be done at least 2-3 years after the transaction. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Boschma R.A. (2005), Proximity and Innovation: A Critical Assessment, "Regional Studies", vol. 39, s. 61-74.
 2. Czakon W. (2010), Hipoteza bliskości, "Przegląd Organizacji", nr 9, s. 23-24.
 3. Czerwonka L. (2010), Wpływ fuzji przedsiębiorstw na ich wartość, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw", nr 4, s. 31-37.
 4. Epsen M. (2004), The drivers of success in Post- Merger Integration, "Organizational Dynamics", vol. 33, s. 174- 176.
 5. Menzel M.P. (2006), Dynamic Proximities. Towards a Concept of Changing Relations, Presented at the 5th Proximity Congress, Bordeaux.
 6. Mitchell M.L., Stafford E. (2000), Managerial Decisions and Long-Term Stock Price Performance, "Journal of Business", vol. 52, no. 5, s. 1765-1790.
 7. Pawlak J. (2012), Fuzje i przejęcia jako strategia alternatywna dla rozwoju organicznego przedsiębiorstw - badania długofalowych efektów ekonomicznych na przykładzie sektora motoryzacyjnego, niepublikowana praca doktorska, Wydział Nauk Ekonomicznych, Uniwersytet Warszawski.
 8. Perepeczo A., Zarzecki D. (2006), Wyniki badań efektów finansowych przejęć na podstawie danych rynkowych spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych, w: Zarządzanie Finansami. Inwestycje i wycena przedsiębiorstw, red. D. Zarzecki, Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin, s. 346-352.
 9. Petuzzelli A.M., Albino V., Carbonara N. (2009), External knowledge sources and proximity, "Journal of Knowledge Management", nr 5, vol. 13, s. 149-156.
 10. Piecek G. (2004), Analiza ponadprzeciętnych stóp zwrotu w wyniku reakcji na informację o przejęciach i fuzjach - badania dotyczące polskiego rynku kapitałowego, "Nasz Rynek Kapitałowy", nr 4-5.
 11. Rallet A., Torre A. (1999), Is Geographical Proximity Necessary in the Innovation Networks in the Era of Global Economy?, "GeoJournal", nr 49, s. 373-380.
 12. Ramaswamy, K.P. , Waegelein J.F. (2003), Firm Financial Performance Following Mergers, "Review of Quantitative Finance and Accounting", nr 20(2), s. 115-126.
 13. Roller L.H., Stennek J., Verboven F. (2001), Efficiency gains from mergers, Centre for Economic Policy Research, Report for EC Contract II/98/003, London, s. 46-58.
 14. Rosen R.J. (2006), Merger Momentum and Investor Sentiment. The Stock Market Reaction to Merger Announcements, "Journal of Business", vol. 79, no. 2, s. 987-1017.
 15. Stankiewicz-Mróz A. (2012), Integracja potransakcyjna jako proces budowania tożsamości organizacji po fuzjach i przejęciach, "Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica", nr 276, s. 177-187.
 16. Torre A., Gilly J.P. (2000), On the Analytical Dimension of Proximity Dynamics, "Regional Studies", no. 34, s. 169- 180.
 17. Torre A., Rallet A. (2005), Proximity and Location, "Regional Studies", no. 39, s. 47-59.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu