BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Baranowska-Prokop Ewa (Warsaw School of Economics, Poland), Sikora Tomasz (Warsaw School of Economics, Poland)
Tytuł
Relationship Between Competitive Strategies and the Success Perception of Polish Born Globals
Źródło
International Journal of Management and Economics, 2014, nr 43, s. 94-113, tab., wykr., bibliogr. 36 poz.
Zeszyty Naukowe / Szkoła Główna Handlowa. Kolegium Gospodarki Światowej
Słowa kluczowe
Organizacja born global, Strategia konkurencji, Przewaga konkurencyjna, Sukces przedsiębiorstwa
Born global, Competition strategy, Competitive advantage, Success of the company
Uwagi
summ.
Abstrakt
The key objective of this paper is to describe and evaluate the competitive strategies applied by Polish born global enterprises. To reveal these strategies, two competitive models developed by M.E. Porter are applied to an original data set obtained from 256 small and medium Polish enterprises through a survey employing the CATI technique. The outcomes of these strategies, as perceived by the companies applying them, are also evaluated against two hypotheses. We conclude that Polish firms apply both basic strategies of competition, i.e. cost leadership strategies and differentiation strategies and that a substantial majority of companies perceive themselves to have succeeded on the market. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Acquaah, M., Yasai-Ardekani, M. (2008), Does the implementation of a combination competitive strategy yield incremental performance benefit? A new perspective from transition economy in Sub-Saharan Africa, Journal of Business Research, No. 61, pp. 346-354.
 2. Baroto, M.B., Bin Abdullah, M.M., Wan, L.H. (2012), Hybrid Strategy: A New Strategy for Competitive Advantage, International Journal of Business and Management, Vol. 7, No. 20, pp. 120-133.
 3. Berliński, M. (2006), Firmy globalne od początku, Zeszyty Naukowe KGŚ, No. 20, pp. 132-151.
 4. Cieślik, J. (2010), Internacjonalizacja polskich przedsiębiorstw. Aktualne tendencje - implikacje dla polityki gospodarczej, Nauka dla praktyki i polityki gospodarczej, No. 1, Akademia Leona Koźmińskiego, Warszawa.
 5. Duliniec, E. (2011), Koncepcje przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych. Rozważania terminologiczne, Gospodarka Narodowa, No. 1-2, pp. 63-80.
 6. Duliniec, E., Baranowska-Prokop, E., Danik, L., Kowalik, I., Sikora, T. (2013), Nowe formy internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa wcześnie umiędzynarodowione. Wyniki badania empirycznego., Badanie Statutowe KGŚ (Unpublished manuscript).
 7. Gerschewski, S., Rose, L.E. and Lindsay, J.V. (2014), Understanding the drivers of international performance for born global firms: An integrated perspective, Journal of World Business.
 8. Gołębiowski, T., Dudzik, T.M., Lewandowska, M., Witek-Hajduk, M. (2008), Modele biznesu polskich przedsiębiorstw, Oficyna Wydawnicza SGH.
 9. Gorynia, M. (2007), Strategie zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw, PWE, Warszawa. Hill, C.W.L. (1988), Differentiation versus low cost or differentiation and low cost: A contingency framework, Academy of Management Review, Vol. 13, pp. 401-412.
 10. Jarosiński, M. (2012), Early Internationalisation of Polish Companies. Research results, Journal of Management and Financial Sciences, Vol. 5, Issue 3.
 11. Jolly, V.K., Alahuhta M., Jeannet, J. (1992), Challenging the Incumbents: How High Technology Start-ups Compete Globally, Journal of Strategic Change, Vol. 1, pp. 71-82.
 12. Jones, G.R., Butler, J.E. (1988), Costs, revenue, and business-level strategy, Academy of Management Review, Vol. 13, pp. 202-213.
 13. Karnani, A. (1984), Generic competitive strategies: An analytical approach, Strategic Management Journal, Vol. 5, pp. 367-380.
 14. Knight, G., Aulakh, P. (1998), A taxonomy, with performance correlates of born global firms, in: S. Cavusgil, H. Tutek (eds.), Proceedings of the conference on globalization, the international firm and emerging economies, Izmir, Turkey.
 15. Knight, G., Cavusgil, S.T. (1996), The born global firm: A challenge to traditional internationalization theory, in: S. Cavusgil and T. Madsen (eds.), Advances in international marketing, Greenwich, CT: JAI Press.
 16. Knight, G., Cavusgil, S.T. (2004), Innovation, organizational capabilities, and the born-global firm, Journal of International Business Studies, Vol. 35, No. 2, pp. 124-41.
 17. Knight, G., Cavusgil, S.T. (2005), A taxonomy of born global firms, Management International Review, Vol. 45, No. 3, pp. 15-35.
 18. Knight, G., Madsen, T.K., Servais, P. (2004), An Inquiry into Born-global Firms in Europe and the USA, International Marketing Review, No. 21, pp. 645-665.
 19. Kowalik, I., Baranowska-Prokop, E. (2013), Determinanty powstawania i motywy ekspansji polskich przedsiębiorstw wcześnie umiędzynarodowionych, Gospodarka Narodowa, No. 4, pp. 41-64.
 20. Luostarinen, R., Gabrielsson, M. (2006), Globalization and marketing strategies of Born Globals in SMOPECs, Thunderbird International Business Review, Vol. 48, Issue 6, pp. 773-801.
 21. Majkgard, A., Sharma, D.D. (1999), Client-Following and Market-Seeking Strategies in the Internationalization of Service Firms, Journal of Business-to-Business Marketing, Vol. 3, Issue 3, pp. 1-40.
 22. McDougall, P.P., Oviatt, B.M., Shrader, R.C. (2003), A comparison of international and domestic new ventures, Journal of International Entrepreneurship, Vol. 1, No. 1, pp. 59-82.
 23. Moen, O. (2002), The born globals: a new generation small European exporters, International Marketing Review, Vol. 19, No. 2, pp. 156-75.
 24. Morawczyński, R. (2007), Zachowania małopolskich małych i średnich przedsiębiorstw eksportujących w świetle teorii stopniowego umiędzynarodowienia, Gospodarka Narodowa, No. 7-8, pp. 65-82.
 25. Murray, A.I. (1988), A contingency view of Porter's generic strategies, Academy of Management Review, Vol. 13, pp. 390-400.
 26. Nowakowski, M. (1999), Wprowadzenie do zarządzania międzynarodowego, Difin, Warszawa.
 27. Nowiński, W. (2006), Wczesna internacjonalizacja przedsiębiorstw - nowy obszar badań, Gospodarka Narodowa, No. 11-12, pp. 87-99.
 28. Nowiński, W., Nowara, W. (2011), Stopień i uwarunkowania internacjonalizacji polskich małych i średnich przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, No. 3, pp. 29-45.
 29. Oviatt, B.M., McDougall, P.P. (1994), Toward a Theory of International New Ventures, Journal of International Business Studies, No. 25, pp. 45-64.
 30. Porter, M.E. (1992), Strategia konkurencji. Metody analizy sektorow i konkurentow, PWE.
 31. Porter, M.E. (1998), Competitive strategy. Techniques for analyzing industries and competitors (with a new introduction), The Free Press.
 32. Przybylska, K. (2010), Born Global - nowa generacja małych polskich przedsiębiorstw, Gospodarka Narodowa, No. 7-8, pp. 63-84.
 33. Przybylska, K. (2013), Born Global - nowa generacja małych przedsiębiorstw, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Kraków.
 34. Rennie, M.W. (1993), Global Competitiveness: Born Global, McKinsey Quarterly, No. 4, pp. 45-52.
 35. Rialp, A., Rialp, J., Urbano, D., Vaillant, Y. (2005), The Born Global Phenomenon: A Comparative Case Study Research, Journal of International Entrepreneurship, Vol. 3, Issue 2, pp. 133-171.
 36. Zott, Ch., Amit, R., Massa, R. (2011), The Business Model: Recent Developments and Future Research, Journal of Management, Vol. 37, No. 4, pp. 1019-1042.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2299-9701
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu