BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaworski Marek (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
Analysis of the Lying Area in a Barn with the Use of a Video Recording Technology
Wykorzystanie techniki filmowej w badaniach strefy legowiskowej w oborze
Źródło
Agricultural Engineering, 2014, R. 18, nr 1 (149), s. 7-17, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Zwierzęta gospodarcze, Hodowla zwierząt, Produkcja filmowa
Livestock, Animal husbandry, Film production
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Celem pracy były badania wpływu okresu przebywania krów w strefie legowiskowej z piaskiem na czas leżenia i inne formy zachowań zwierząt w sytuacji, gdy materiał podłoża nie był w boksach legowiskowych uzupełniany w okresie badań. Rejestrację zachowania krów w badanej strefie prowadzono w sposób ciągły w okresie 10 dni z wykorzystaniem techniki filmowej. Zakresem badań objęto dwie grupy technologiczne krów mlecznych w oborze z wolnostanowiskowym systemem utrzymania. Wskazano na tendencję zmniejszania czasu leżenia krów w badanym okresie. Zaproponowano metodę podejścia do analizy wyników badań, uwzględniającą wyodrębnienie zblokowanych dób badań. Zblokowanie dób w pomiarze ciągłym czasu leżenia krów przełożyło się na możliwość opisania zmiennej zależnej (czasu leżenia krów w rozpatrywanym okresie) modelem liniowym wyróżniającym się znacznie wyższą wartością współczynnika determinacji w porównaniu z opcją uwzględniającą pojedyncze doby.(abstrakt oryginalny)

The paper aimed at investigating influence of the period when cows were kept in a sand filled lying area onto the lying time and the animals's other behaviours if the bedding material was not supplemented in the lying stalls during the investigation period. Registration of the cows' behaviour in the investigated area was conducted continuously over 10 days, using the video recording technology. The investigation included two technological groups of dairy cows kept in a barn with a freestall maintenance system. A trend for reduced lying time of the cows over the investigated period was observed. The paper proposes an approach to analysis of the investigation results, which involved distinguishing blocked investigation days. Blocking the days within the continuous measurement of the cows' lying time allowed description of the dependent variable (cows' lying time over the investigated period) with a linear model characterised with a considerably higher value of the coefficient of determination in comparison to the option considering single days.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Drissler, M.; Gaworski, M.; Tucker, C.B.; Weary, D.M. (2005). Freestall maintenance: Effects on lying behavior of dairy cattle. Journal of Dairy Science, 88, 2381-2387.
 2. Fregonesi, J.A.; Tucker, C.B.; Weary, D.M. (2007a). Overstocking reduces lying time in dairy cows. Journal of Dairy Science 90, 3349-3354.
 3. Fregonesi, J.A.; Veira, D.M.; von Keyserlingk, M.A.G.; Weary, D.M. (2007b). Effects of bedding quality on lying behaviour of dairy cows. Journal of Dairy Science, 90, 5468-5472.
 4. Gaworski, M.A.; Tucker, C.B.; Weary, D.M.; Swift, M.L. (2003). Effects of stall design on dairy cattle behaviour. Fifth International Dairy Housing Proceedings of the 29-31 January 2003 Conference, ASAE, Fort Worth, Texas, USA, 139-146.
 5. Haley, D.B.; de Passillé, A.M.; Rushen, J. (2001). Assessing cow comfort: Effects of two floor types and two tie stall designs on the behaviour of lactating dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, 71, 105-117.
 6. Haley, D.B.; Rushen, J.; de Passillé, A.M. (2000). Behavioural indicators of cow comfort: Activity and resting behaviour of dairy cows in two types of housing. Canadian Journal of Animal Science, 80, 257-263.
 7. Ledgerwood, D.N.; Winckler, C.; Tucker, C.B. (2010). Evaluation of data loggers, sampling intervals, and editing techniques for measuring the lying behavior of dairy cattle. Journal of Dairy Science, 93, 5129-5139.
 8. Mowbray, L.; Vittie, T.; Weary, D.M. (2003). Hock lesions and free-stall design: Effects of stall surface. Fifth International Dairy Housing Proceedings of the 29-31 January 2003 Conference, ASAE, Fort Worth, Texas, USA, 288-295.
 9. Nawrocki, L. (2009). Technika a dobrostan bydła. Opole, OW Politechnika Opolska, 222. ISBN 978-83-60691-54-0.
 10. O'Driscoll, K.; Boyle, L.; Hanlon, A. (2008). A brief note on the validation of a system for recording lying behaviour in dairy cows. Applied Animal Behaviour Science, 111, 195-200.
 11. Ruud, L.E.; Bøe, K.E. (2011). Flexible and fixed partitions in freestalls - Effects on lying behavior and cow preference. Journal of Dairy Science, 94, 4856-4862.
 12. Tucker, C.B.; Weary, D.M.; Fraser, D. (2003). Effects of three types of free-stall surfaces on references and stall usage by dairy cows. Journal of Dairy Science, 86, 521-529.
 13. Tucker, C.B.; Weary, D.M.; Fraser, D. (2005). Influence of neck-rail placement on free-stall reference, use, and cleanliness. Journal of Dairy Science, 88, 2730-2737.
 14. Tucker, C.B.; Zdanowicz, G.; Weary, D.M. (2006). Brisket boards reduce freestall use. Journal of Dairy Science 89, 2603-2607.
 15. Uzal Seyfi, S. (2013). Seasonal variation of the lying and standing behavior indexes of dairy cattle at different daily time periods in free-stall housing. Animal Science Journal, 84, 708-717.
 16. Wagner-Storch, A.M.; Palmer, R.W.; Kammel, D.W. (2003). Factors affecting stall use for different freestall bases. Journal of Dairy Science, 86, 2253-2266.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1429-7264
Język
eng
URI / DOI
http://dx.medra.org/10.14654/ir.2014.149.001
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu