BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Zakrzewska-Bielawska Agnieszka (Politechnika Łódzka), Juźwicka Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Rola organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach
The Role of Accounting in an Anti-crisis Prevention in Small Businesses
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 215-229, tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Rachunkowość, System wczesnego ostrzegania, Ewidencja księgowa, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Zarządzanie w kryzysie, Badania ankietowe, Wyniki badań
Accounting, Early warning system, Accounting records, Small business, Crisis management, Questionnaire survey, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Kraj/Region
Województwo łódzkie
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest określenie roli organizacji rachunkowości w profilaktyce antykryzysowej w małych przedsiębiorstwach oraz wykazanie, że informacje płynące ze sprawnie zorganizowanej rachunkowości posiadają cechę prewencyjną i mogą posłużyć jako instrument systemu wczesnego ostrzegania. Na podstawie badań przeprowadzonych w 143 małych firmach regionu łódzkiego wykazano, że wpływ organizacji rachunkowości na zarządzanie antykryzysowe zależy od formy i miejsca ewidencji księgowej. (abstrakt oryginalny)

The purpose of this paper is to determine the role of accounting in the anti-crisis prevention in small businesses and to show that the information coming from the wellorganized accounting has preventive feature and can be used as an instrument for the early warning system. Based on research conducted in 143 small businesses of Lodz region it has been shown that an impact of accounting on crisis management depends on the form and place of the book keeping. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Baliś, M. (2013). Modelowanie systemu informacji finansowej w mikro i małym przedsiębiorstwie - założenia teoretyczne wybranych modeli systemów ewidencyjnych a rzeczywistość gospodarcza, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego Nr 752, Ekonomiczne Problemy Usług nr 102.
 2. Białek, J., Depta, A. (2013). Statystyka dla studentów z programem STAT_STUD 1.0. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 3. Chybalski, F., Marcinkiewicz, E. (2011). Influence of simplified accounting on selected economic and financial indicators in SMEs. W: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Fundamentals of Management in Modern Small and Medium-Sized Enterprises. Lodz: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej.
 4. Chybalski, F., Zakrzewska-Bielawska, A. (2012). Strategia i prognozowanie działalności małej i średniej firmy. W: M. Matejun (red.), Zarządzanie małą i średnią firmą w teorii i w ćwiczeniach. Warszawa: Difin.
 5. Grądzki, R., Zakrzewska-Bielawska, A. (2009). Przyczyny i objawy kryzysu w polskich przedsiębiorstwach. W: Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego 3/2 2009.
 6. Janiuk, I. (2004). Strategiczne dostosowywanie polskich małych i średnich przedsiębiorstw do konkurencji europejskiej. Warszawa: Difin.
 7. Juźwicka, A. (2013). Organizacja rachunkowości w opinii menedżerów małych przedsiębiorstw. Organizacja i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe PŁ. Nr 50 (1145).
 8. Juźwicka, A., Zakrzewska-Bielawska A. (2014). Kompetencje pracowników a outsourcing służb finansowo-księgowych w małych przedsiębiorstwach. Organizacja i Zarządzanie Zeszyty Naukowe PŁ, nr 57.
 9. Kiziukiewicz, T. (2002). Organizacja rachunkowości w przedsiębiorstwie, Warszawa: PWE.
 10. Lech, P. (2003). Zintegrowane systemy zarządzania ERP/ERP II. Wykorzystanie w biznesie, wdrażanie. Warszawa: Difin.
 11. Laitinen, E.K., Chong H.G. (1999). Early warning system for crisis in SMEs: preliminary evidence from Finland and the UK. Journal of Small Business and Enterprise Development, Vol. 6 No 1.
 12. Mączyńska, E. (red.) (2008). Bankructwa przedsiębiorstw. Wybrane aspekty instytucjonalne. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 13. Prusak, B. (2005). Nowoczesne metody prognozowania zagrożenia finansowego przedsiębiorstw. Warszawa: Difin.
 14. Ranjan, J. (2009). Business Intelligence: Concepts, Components, Techniques and Benefits. Journal of Theoretical and Applied Information Technology, nr 9 (1), s. 60-70.
 15. Rogowski, G. (1998). Metody analizy i oceny banku na potrzeby zarządzania strategicznego. Poznań: Wydawnictwo WSzB.
 16. Siedlecki, R. (2002). Wybrane metody prognozowanie trudności finansowych na przykładzie spółki Enron Corp. W: D. Zarzecki (red.). Zarządzanie finansami - klasyczne zasady - nowoczesne narzędzia. Szczecin: Uniwersytet Szczeciński.
 17. Staniec, I. (red.) (2013). Metody ilościowe w zarządzaniu organizacją. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 18. Stawicka, M. (2010). Wczesne rozpoznanie w zarządzaniu strategicznym. Warszawa: Oficyna Wydawnicza SGH.
 19. Szpitter, A., Nogalski, B. (2009). Model biznesu przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu. Odbudowa jego wartości. W: J. Bieliński, R. Płoska (red.), Przedsiębiorstwo w warunkach kryzysu. Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego. Sopot: Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego.
 20. Terebucha, E. (1996). Zagadnienia teoretyczne organizacji rachunkowości przedsiębiorstw. Szczecin: STN.
 21. Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, Dz.U. 2013 poz. 672.
 22. Waniak-Michalak, H. (2007). Pozabankowe źródła finansowania małych i średnich przedsiębiorstw: fundusze pożyczkowe, fundusze poręczeniowe, rynek venture capital. Kraków-Warszawa: Wolters Kluwer Polska.
 23. Zakrzewska-Bielawska, A. (2008). Zarządzanie w kryzysie. W: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
 24. Zaleska, M. (2002). Identyfikacja ryzyka upadłości przedsiębiorstwa i banku. Warszawa: Difin.
 25. Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna. Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle Orgmasz.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu