BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skowron Stanisław (Politechnika Lubelska)
Tytuł
Marketing w procesie odnowy strategicznej przedsiębiorstwa
Marketing in the Process of the Strategic Restoration of the Enterprise
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 230-239, bibliogr. 16 poz.
Słowa kluczowe
Marketing, Ekologia, Strategia przedsiębiorstwa, Modele biznesowe
Marketing, Ecology, Corporation strategies, Business models
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Wykazano, że jedną z przyczyn niskiej zdolności konkurencyjnej współczesnego przedsiębiorstwa może być traktowanie marketingu jako funkcji zewnętrznej, realizowanej głównie poprzez instrumenty agresywnego oddziaływania na klienta. Na tle krytycznej analizy marketingu behawioralnego przedstawiono podstawowe założenia dwu nowych koncepcji marketingowych, tzw. systemu marketingowego oraz marketingu ekologicznego, jako propozycji dla gruntownej przebudowy funkcji marketingowej przedsiębiorstwa. Mogą one być wykorzystane w projektowaniu modeli biznesowych i procesu odnowy strategicznej przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

It was proven that the low competitive ability of the contemporary enterprise might be caused by treating marketing as the external function, being implemented by some specific tools of aggressive impact on the customer. Relating to the critical analysis of behavioral marketing the fundamental assumptions of two new marketing concepts, the socalled marketing system and ecological marketing, were presented as the proposal for the thorough reconstruction of the marketing function of the enterprise. Those two concepts can be used in planning business models and the whole process of the strategic restoration of the enterprise. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Brunnhuber, S. (2013). Money and sustainability. The missing link, 2012-2013, Wykład na seminarium naukowym na Wydziale Inżynierii Środowiska Politechniki Lubelskiej 18. 10. 2013.
 2. Castells, M. (2008). Społeczeństwo sieci, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 3. Christensen, C.M., Raynor, M.E. (2008). Innowacje. Napęd wzrostu, Warszawa, Studio Emka.
 4. Clark, T., Osterwald, A., Pigneur, Y. (2013). Model biznesowy, Gliwice, Onepress Helion S.S.
 5. Doyle, P. (2003). Marketing wartości, Warszawa, Wydawnictwo Felberg SJA.
 6. Kotler, Ph., Caslione, J.A. (2009). Chaos. Zarządzanie i marketing w dobie turbulencji, Warszawa, MT Biznes.
 7. Mazurek-Łopacińska, K., Sobocińska, M. (2010). Marketing wobec wyzwań wynikających ze zrównoważonego rozwoju. W: Marketing - ujęcie terytorialne, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
 8. Nidumolu, R., Prahalad, C.K., Rangaswami, M.R. (2010). Zrównoważony rozwój. Główny motor dzisiejszych innowacji. W: Harvard Business Review Polska, 2010, nr 3, p. 64.
 9. Noga A. (2009). Teorie przedsiębiorstw, Warszawa, Wyd. PWE.
 10. Porter, M.E., Kramer, M.R. (2006). Strategy and society: The link between competitive advantage and corporate social responsibility. Harvard Business Review, December.
 11. Rzemieniak, M. (2013). Zarządzanie wartościami niematerialnymi przedsiębiorstw, Toruń, Wyd. Tonik, Dom Organizatora.
 12. Skowron, S., Szymoniuk, B., Marketing and Sustanainable Development, Problemy ekorozwoju-problems of sustainable development, European Academy of Science and Arts. Salzburg, vol. 9, No. 2, 2014, p. 39-46.
 13. Skowron, S. (2013). Klient w sieci organizacyjnej, Warszawa, Wyd. Difin.
 14. Walukiewicz, S. (2014). The Market Triple, Central European Journal of Operations Research, vol. 22, December 2014, Issue 4, Springer, p. 713-728.
 15. Webster, F.E., Lush, R.F., Elevating Marketing. Marketing is Dead! Long Live Marketing!, Journal of the Marketing Science, 2013, no 1.
 16. Żabiński, L. (2010). Marketing w dobie światowego kryzysu gospodarczego, [w:] Marketing - ujęcie terytorialne, Gdańsk, Wydawnictwo Politechniki Gdańskiej.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu