BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Tokarz Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Szkolenia jako długofalowa inwestycja w kapitał ludzki przedsiębiorstw hotelarskich na przykładzie Hotelu Sofitel Warsaw Victoria
Training in Hospitality Sector as a Long-Term Investment in Human Capital the Case of Sofitel Warsaw Victoria Hotel
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Turystyki, 2010, nr 13, s. 125-133, rys., tab.
Słowa kluczowe
Hotelarstwo, Kapitał ludzki, Szkolenia
Hotel industry, Human capital, Training
Uwagi
summ.
Abstrakt
Celem artykułu jest wskazanie roli szkoleń w rozwoju kompetencji zawodowych pracowników przedsiębiorstw hotelarskich, ze szczególnym uwzględnieniem hotelu Sofi tel Warsaw Victoria. Podstawą napisania artykułu była analiza odpowiedniej literatury przedmiotu oraz materiałów wtórnych zawierających wyniki badań empirycznych.(fragment tekstu)

Employees talents which are developed and skillfully used can become acompetitive advantage for a company in hospitality sector. Training plays anessential role in developing employees skills. The aim of the article is topresent training system in Sofi tel Warsaw Victoria Hotel. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Ekonomia od A do Z. Encyklopedia podręczna, red. S. Sztaba, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2007.
  2. B. Puczkowski, Determinanty zarządzania kadrami w usługach hotelarskich, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn 2005.
  3. J. Adamowicz, G. Wolak, Jak być hotelarzem, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2004.
  4. Organizacja pracy w hotelarstwie, red. D. Pląder, Krakowska Szkoła Hotelarska, Kraków 2001.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1644-0501
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu