BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasiński Bartosz (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Miejsce rad nadzorczych w procesie formułowania i wdrażania strategii odnowy
The Place of Supervisory Boards in the Formulation and Implementation of Renewal Strategy
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 240-251, tab., bibliogr. 32 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie kryzysowe, Kryzys przedsiębiorstwa, Rada nadzorcza spółki, Spółki kapitałowe, Badanie przedsiębiorstw
Crisis management, Enterprises crisis, Supervisory board of the company, Capital company, Enterprises study
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Artykuł wpisuje się w nurt publikacji mających ukazywać potencjalne kierunki doskonalenia działania rad nadzorczych. Koncentruje się na problemie współuczestnictwa rady w procesie formułowania strategii odnowy spółki. Zwraca również uwagę na niezbędne działania rady w obszarze kadrowym. (abstrakt oryginalny)

The article is part of a publication stream which show potential directions for improvement of performance of supervisory boards. It focuses on the problem of board participation in the formulation and implementation of the renewal strategy of the company. It also draws attention to the necessary actions of the board in the area of human resources. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bełz, G., (2011). System zarządzania jako regulator odnowy i wzrostu przedsiębiorstw, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 2. Business Roundtable, (2010). Principles of Corporate Governance 2010, USA.
 3. Charan, R. (1998). The board as competitive weapon: tapping the potential, Directorship, April, Vol. 24, No. 4.
 4. Charan, R. (1998a). The board as competitive weapon: tapping the potential-III, Directorship, May, Vol. 24, No. 5.
 5. Charan R., (2008). Becoming better board, Directorship; Apr/May 34, 2.
 6. Colley, J. L. Jr., Doyle, J. L., Logan, G. W., Stettinius, W. (2005). Ład korporacyjny, Warszawa, Liber.
 7. Demb, A., Neubauer, F.-F. (2001). Rada nadzorcza. Czym jest i jaka jest jej odpowiedzialność, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Executive Compensation. Guidelines for Corporate Directors: A report of the NACD Blue Gibbon Commission,(2000). Washington D.C, NACD, s. 8. Za: K. A. Lis, H. Sterniczuk, (2005). Nadzór korporacyjny, s. 448-470.
 9. Felton, R.F., Watson, M., (2002). Change across the board, "The McKinsey Quarterly" November, No. 4.
 10. Faulhaber, P., Landwehr, N. (2005). Turnaround- Management w praktyce, Jak wykorzystać kryzys w przedsiębiorstwie by odrodziło się na nowo, Warszawa, Cedewu.PL.
 11. Hardin, R., Roland, J.A. (2006). Board Work Processes, chp. 5 in Building Better Boards: A Blueprint for Effective Governance", ed. D. Nadler, B. Behanan, M. Nadler (San Francisco: Jossey-Bass), s. 86 za: Thomas, R.J., Schrage, M., Bellin, J.B., Marcotte, G., (2009). How Boards can be better- a Manifesto, MIT Sloan Management Review, No 2, s. 69-70.
 12. Jasiński, B. (2010). Rola rady nadzorczej w warunkach kryzysu przedsiębiorstwa, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów, Zeszyt Naukowy 101, Warszawa, SGH.
 13. Jasiński, B. (2012). Rady nadzorcze wobec zjawiska kryzysu organizacyjnego, Wrocław, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 14. Jeżak, J. (2004). Rola i funkcje rady nadzorczej w przeciwdziałaniu sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwie, w : Ekonomiczne i społeczne problemy nadzoru korporacyjnego, red. Rudolf St., Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 15. Jeżak, J. (2010). Ład korporacyjny, Doświadczenia światowe oraz kierunki rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 16. Jeżak, J. (2010a). Profesjonalny nadzór warunkiem zapobiegania sytuacjom kryzysowym w spółce, w: red. Stabryła A., Zarządzanie w kryzysie, Kraków, Mfiles.pl.
 17. Kaplan, R.S., Norton, D.P. (2010). Wdrażanie strategii dla osiągnięcia przewagi konkurencyjnej, Warszawa, Wydawnictwa Profesjonalne PWN.
 18. Koładkiewicz, I. (2011). Komitet nominacji. W: D. Dobija, I. Koładkiewicz, I. Cieślak, K. Klimczak (red.), Komitety rad nadzorczych, Warszawa, Oficyna a Wolters Kluwer business.
 19. Krzakiewicz, K. (2011). Zachowania menedżerów i sytuacje kryzysowe w organizacji, Organizacja i Kierowanie nr 3(146), Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania, Warszawa, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie.
 20. Lorsch, J.W. (1995). Empowering the Board, Harvard Business Review, Jan-Feb.
 21. Mace, M.L. (1972). The president and the board of directors, Harvard Business Review, March-April.
 22. Minow, N., Bingham K. (1993). The ideal board, Corporate Board, Jul/August, vol. 14 Issue 81.
 23. Mueller, J., Warrick D.D., Rennie M., Dana L. (2009). Corporate Boards: The New Corporate Leaders, Journal of Academy of Business and Economics, Vol. 9, No. 1.
 24. Nartowski, A. (2010). Posiedzenie nie jest wartością, Przegląd Corporate Governance nr 1.
 25. O'Neal, D., Thomas, H. (1996). Developing the Strategic Board, Long Range Planning, No. 3.
 26. Rudolf, St., Janusz, T., Stos, D., Urbanek, P. (2002). Efektywny nadzór korporacyjny, Warszawa, PWE.
 27. Runowski, H., Ziętara W. (2000). Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach AWRSP. W: St. Rudolf (red.), Efektywność nadzoru właścicielskiego w spółkach kapitałowych, Łódź, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego.
 28. Schultz, S.F. (2000). Board Book: Making Your Corporate Board a Strategic Force of Your Company's Success, Saranac Lake, NY USA, AMACOM.
 29. Ustawa z dnia 15 września 2000 r., Kodeks spółek handlowych, Dz.U. 2000 Nr 94 poz. 1037.
 30. Wawrzyniak, B., Bińczak, B. (1991). Skuteczne rady nadzorcze, Warszawa, Poltext.
 31. Wawrzyniak, B. (1999). Odnawianie przedsiębiorstwa, na spotkanie XXI wieku, Warszawa, Poltext.
 32. "Zarządzanie na świecie", Karuzela na najwyższych stanowiskach w USA i Europie, nr 1/2007, s. 15, 18.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu