BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bojewska Barbara (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Znaczenie i uwarunkowania Lean Management w warunkach kryzysu
The Importance and Features of Lean Management under Crisis Conditions
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 252-265, bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Kryzys przedsiębiorstwa, Odchudzone zarządzanie, Zarządzanie kryzysowe
Management, Enterprises crisis, Lean management, Crisis management
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
W warunkach globalizacji i nasilonej konkurencji, przedsiębiorstwa mogą sprostać wymogom rynku dzięki skutecznemu zarządzaniu. W warunkach kryzysu wzrasta znaczenie usprawniania działalności przedsiębiorstw i rola zarządzania w dostosowaniu przedsiębiorstwa do zmian otoczenia. Głównym celem artykułu jest identyfikacja potencjalnych korzyści dla przedsiębiorstwa wynikających z wprowadzenia koncepcji Lean Management. Zaprezentowana koncepcja zarządzania stanowi propozycję możliwości zastosowania w kontekście uwarunkowań i korzyści w celu skutecznego zarządzania w warunkach kryzysu. (abstrakt oryginalny)

Under the conditions of globalization and increased competition, enterprises can meet demands of the market through effective management. The importance of improving business operations and the role of management in adapting to changing economic environment increase under the circumstances of the crisis. The main aim of the article is to identify the benefits of implementing the concept of Lean Management within a company as a proposed solution for enterprises, taking into consideration its conditionings and the general context of effective management in times of crisis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bojewska, B. (ed.) (2014). Innovativeness Determinants of Network Organisations in the Knowledge Economy, Warsaw: Warsaw School of Economics Press.
 2. Chodyński, A. (2002). Zarządzanie rozwojem firmy wobec wyzwań XXI wieku, Sosnowiec: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Marketingu w Sosnowcu.
 3. Czekaj, J. (red.) (2009). Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
 4. Czerska, J. (2009). Doskonalenie strumienia wartości, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 5. Grudzewski, W.M., Hejduk, I.K. (2004). Metody projektowania systemów zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 6. Lichtarski, J. (1997). Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu.
 7. Lisiecka, K. (2002). Kreowanie jakości, Katowice: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Katowicach.
 8. Lisiński, M., Ostrowski, B. (2006). Lean Management w restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Kraków-Kluczbork: Wydawnictwo Antykwa.
 9. Machaczka, J. (1998). Zarządzanie rozwojem organizacji, Warszawa-Kraków: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 10. Martyniak, Z. (2002). Nowe metody i koncepcje zarządzania, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 11. Nogalski, B. (2004). Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać, Warszawa: Difin.
 12. Nowosielski, S., Osborn-Pociecha, G. (2007). Lean Management jako ogólna koncepcja transformacji przedsiębiorstw, [w:] J. Lichtarski (red.), Podstawy nauki o przedsiębiorstwie, Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. O. Langego we Wrocławiu.
 13. Olszewska, B. (2001). Współczesne uwarunkowania zarządzania strategicznego przedsiębiorstwem: wybrane zagadnienia, Kraków: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 14. Ratyński, W. (2002). Menedżerskie i organizatorskie metody zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Kodeks.
 15. Romanowska, M. (red.) (2001). Podstawy organizacji i zarządzania, Warszawa: Wydawnictwo Difin.
 16. Różański, J., Sokołowski, J. (2010). Zarządzanie współczesnym przedsiębiorstwem, Łódź: Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania.
 17. Steinerowska-Streb, I. (2012). Bariery rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce - zmiany spowodowane dekoniunkturą gospodarczą, "Przegląd Organizacji" nr 7.
 18. Zelek, A. (2011). Strategia przedsiębiorstwa w walce z kryzysem, Zeszyty Naukowe ZPSB, "Firma i Rynek" nr 2.
 19. Zimniewicz, K. (2009). Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu