BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ćwiklicki Marek (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Gospodarki i Administracji Publicznej)
Tytuł
Zarządzanie przez wartości w sytuacjach kryzysowych
Management by Values in Crisis Situations
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 289-301, rys., tab., bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie przez wartość, Sytuacje kryzysowe, Studium przypadku
Management by value, Crisis situations, Case study
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD, Publikacja została sfinansowana ze środków przyznanych Wydziałowi Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, w ramach dotacji na utrzymanie potencjału badawczego
Firma/Organizacja
Zakon Jezuitów
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zarządzania przez wartości jako podstawy przezwyciężania sytuacji kryzysowych. Głównym założeniem prezentowanej analizy jest konieczność zapewnienia zgodności wartości indywidualnych z organizacyjnymi w trakcie reakcji na niepożądane zmiany. W pierwszej kolejności scharakteryzowano naturę kryzysu. Następnie przedstawiono zagadnienia terminologiczne związane z wartościami organizacyjnymi. W punkcie kolejnym omówiono istotę zarządzania przez wartości w ujęciu metodycznym. W dalszej części przedstawiono studium przypadku zakonu Jezuitów, jako przykładu ciągłego zarządzania przez wartości, pozwalającego na przetrwanie organizacji. Artykuł kończą wnioski wynikające z przedstawionej analizy. (abstrakt oryginalny)

The objective of this article is to explain that Management by Values can be used as a basis for overcoming the crisis. The main assumption of the presented analysis is necessity to ensure the value congruence in response to unwanted changes. In the first place the nature of the crisis is characterised. Next the terminology associated with the organizational values is discussed. The next section covers the essence of Management by Values in terms of methodology. The following section presents a case study of the Jesuits as an example of the ongoing management based on values, allowing the survival of the organization. The article ends conclusions drawn from the presented analysis. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barney, J., (1991). Firm Resources and Sustained Competitive Advantage, Journal of Management, 17 (1), 99-120.
 2. Barney, J., Wright, M. i Ketchen, D.J. (2001). The resource-based view of the firm: Ten years after 1991. Journal of Management December, 27 (6), 625-641.
 3. Blanchard, K. H., O'Connor, M. (1998). Zarządzanie poprzez wartości, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 4. Bourne, H., Jenkins, M. (2013). Organizational Values: A Dynamic Perspective, Organization Studies, 34 (4), 495-514.
 5. Ćwiklicki, M., Obora, H. (2011). Wprowadzenie do metod TQM. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego.
 6. Dolan, S. L., Garcia, S. (2002). Managing by values: Cultural redesign for strategic organizational change at the dawn of the twenty-first century. Journal of Management Development, 21 (2), 101-117.
 7. Duhigg Ch., (2013), Siła nawyku, Warszawa: PWN.
 8. Edwards, J., Cable D., (2009). The value of value congruence. The Journal of Applied Psychology, 94 (3), 654-677.
 9. Geiselhart, H. (1997). Das Managementmodell der Jesuiten: ein Erfolgskonzept für das 21. Jahrhundert. Wiesbaden: Gabler.
 10. Grzebień, L. (1996). Encyklopedia wiedzy o jezuitach na ziemiach Polski i Litwy, 1564-1995, Kraków: Wydz. Filozoficzny Towarzystwa Jezusowego.
 11. Hopej, M., Kamiński, R. (1999). Model zarządzania zakonem Jezuitów. Analogie do zarządzania przedsiębiorstwem. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 5, 15-17.
 12. Jaakson, K. (2009). Management by values: the analysis of influencing aspects and its theoretical and practical implications. Tartu: Tartu Univ. Press.
 13. Jamroziak, T. (2013). Wartości, które tworzą wartość. Magazyn THINKTANK, 18, 24-35.
 14. Krzakiewicz, K., (2012). Management by Values - a strategic dimension. Management, 16 (2), 7-15.
 15. Lachowski, S. (2012). Droga ważniejsza niż cel, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 16. Lachowski, S. (2013). Od wartości do działania: przywództwo w czasach przełomowych, Warszawa: Wydawnictwo Studio Emka.
 17. Lee, J., Jares, S.M. i Heath, R.L. (1999). Decision-Making Encroachment and Cooperative Relationships Between Public Relations and Legal Counselors in the Management of Organizational Crisis. Journal Of Public Relations Research, 11(3), 243-70.
 18. List of the oldest companies, Wikipedia, http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_oldest_companies (20.02.2015).
 19. Loyola, I. (n.d.). Ćwiczenia duchowe, http://www.madel.jezuici.pl/inigo/ignacy_cd.htm, (20.02.2015).
 20. Pearson Ch.M., Misra S.K., Clair J.A., Mitroff I.I., (1997). Managing The Unthinkable. Organizational Dynamics, 26 (2), 51-64.
 21. Pollard, D., Hotho, S., (2006). Crises, scenarios and the strategic management process. Management Decision, 44(6), 721-736.
 22. Rerup, C. (2009). Attentional Triangulation: Learning from Unexpected Rare Crises. Organization Science, 20(5), 876-893.
 23. Sirmon, D.G., Hitt, M.A., Ireland, R.D., (2007). Managing Firm Resources in Dynamic Environments to Create Value: Looking Inside the Black Box. Academy of Management Review, 32 (1), 273-292.
 24. Słownik języka polskiego, PWN 2014, http://sjp.pwn.pl/sjp/kryzys;2565070.html (31.01.2015).
 25. Stachowicz-Stanusch, A. (2007). Potęga wartości: jak zbudować nieśmiertelną firmę, Gliwice: Wydawnictwo Helion.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu