BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niziołek Konrad (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Od kryzysu do sukcesu - wpływ metody oceny ryzyka zawodowego na jednoznaczność uzyskanych wyników
From Crisis to Success - the Impact of Risk Assessment Methods for for Unequivocality of the Results
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 302-319, tab., bibliogr. 12 poz.
Słowa kluczowe
Ocena ryzyka, Wypadki przy pracy, Bezpieczeństwo i higiena pracy, Zarządzanie bezpieczeństwem, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Risk assessment, Accidents at work, Health and safety at work, Safety management, Enterprises study, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników badań dotyczących wpływu metody oceny ryzyka zawodowego na jednoznaczność tego procesu. Bowiem w zarządzaniu bezpieczeństwem pracy bezpośrednim czynnikiem wywołującym sytuację kryzysową jest wypadek przy pracy. Pełnym sukcesem natomiast jest wdrożenie działań w celu jego uniknięcia, a kluczowym elementem działań prewencyjnych jest jakość procesu oceny ryzyka zawodowego. Badanie polegało na dokonaniu oceny ryzyka przez dwóch kierowników zmianowych na wybranym stanowisku trzema metodami. Z badań wynika, że dobór metody oceny ryzyka wpływa na jednoznaczność tego procesu. (abstrakt oryginalny)

The objective of this paper is to present the results of the research regarding the impact of risk assessment methods for the unequivocality of this process. In the occupational safety management the direct factor that causes emergency situation is an accident at work. The complete success is the implementation of actions in order to avoid the accident and the key factor of preventive action is the quality of the process of risk assessment. The study was based on the risk assessment made by two shift managers on the selected occupational position. Three risk assessment methods were used. Studies show that selection of risk assessment method affect the unequivocality of the process. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Barton, R.M. (1993). Crisis Management, Oxford: Oxford Press Publishers.
 2. Dziawgo, D. (1998). Credit rating. Ryzyko i obligacje na międzynarodowym rynku finansowym, Warszawa: PWN.
 3. Hofstede, G. (2007). Kultura i organizacje, Warszawa: PWE.
 4. Konieczny, J. (2001). Zarządzanie w sytuacjach kryzysowych, wypadkowych i katastrofach, Poznań-Warszawa: Garmond.
 5. Krzakiewicz, K. (2008). Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 6. Nahotko, S. (2001). Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Zeszyt 201, wyd. II uzupełnione, Bydgoszcz: Biblioteka Menedżera i służby pracowniczej.
 7. Nowakowski, M.K., Rzemieniak, M.L. (2003). Kryzys i przetrwanie w marketingu, Warszawa: Difin.
 8. Peter, J.E., Bowen, P.A. (2005). Risk Management and Project Organizations, Australia: Btterworth Heinemann.
 9. Rozporządzenie (1997). Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.
 10. Smoczyński, W. (2012). Tytułem wstępu: jaki kryzys, "Niezbędnik inteligenta. Trzęsienie kapitalizmu czyli jak zaczął się kryzys i czym się skończy", "Polityka - wydanie specjalne", nr 1.
 11. Ustawa (2002) z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 12. Zakrzewska-Bielawska, A. (2008). Zarządzanie w kryzysie. W: I. Staniec i J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Warszawa: Wyd. C.H. Beck.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu