BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Poszwa Michał (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Tytuł
Wynik podatkowy przedsiębiorstwa - identyfikacja i analiza ryzyka rachunku
Business Tax Result Statement - Risk Identification and Analysis
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 457-466, bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Podatek dochodowy od osób prawnych, Ryzyko podatkowe
Accounting, Corporate income tax, Tax risk
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest przedstawienie procedury ustalania wyniku podatkowego przedsiębiorstwa oraz identyfikacja ryzyka związanego z rachunkiem podatkowym. Ryzyko podatkowe dotyczy zarówno ustalania przychodów i kosztów podatkowych, jak również możliwych wariantów rachunku podatkowego. Metodologia badania - W opracowaniu dokonano krytycznej analizy aktów prawnych dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych, a także analizy interpretacji podatkowych oraz komentarzy do ustaw podatkowych. Wynik - W artykule przedstawiono możliwe warianty rachunku wyniku podatkowego i ich ryzyko, a także ryzyko związane z ustalaniem podatkowych przychodów i podatkowych kosztów. Oryginalność/wartość - Określenie procedury ustalania wyniku podatkowego pozwala na identyfikację i ocenę ryzyka podatkowego związanego z ustaleniem przychodów i kosztów podatkowych, a także dotyczącego potencjalnych wariantów rachunku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The purpose of this article is to present the procedure of determining the tax enterprises and the identification of risks associated with the income tax . Tax risk concerns for both determining revenue and tax costs , as well as the possible variants of the tax bill. Design/Methodology/approach - The study made a critical analysis of legal acts concerning the additive income individuals and legal persons , as well as analysis and interpretation of tax laws tax comments. Findings - This article lists the possible result of the tax bill and their risks , and the risk associated with setting tax revenue and tax costs. Originality/value - Determination of the procedure for determining the tax result allows for the identification and assessment of risks associated with the setting of the tax revenues and tax costs , as well as refer -tion of potential variants account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Beger T., Liss P. (2013), Podatki dochodowe w działalności gospodarczej i podatki kosztowe, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa.
  2. Łukaszewicz-Obierska A., Ziobrowski J., Jędruszek O. (2013), Zarządzanie ryzykiem podatkowym, LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  3. Kosakowski E. (2013), Opodatkowanie dochodu z działalności gospodarczej, w: Zamknięcie roku 2013, Rachunkowość , Warszawa, s. 395-469.
  4. Małecki P., Mazurkiewicz M. (2011), CIT. Podatki i rachunkowość, 2. wyd., LEX a Wolters Kluwer business, Warszawa.
  5. Prawo podatkowe przedsiębiorców (2013), red. H. Litwińczuk, 7. wyd., LEX a Wolters Kluwer business Warszawa.
  6. Poszwa M. (2013), Moment uznania kosztów w rachunku wyniku podatkowego, w: Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza. Teoria i praktyka, red. E. Nowak, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław, s. 173-182.
  7. Ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. DzU 2011, nr 74, poz. 397 z późn. zm.).
  8. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. DzU 2012, poz. 361 z późn. zm.).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu