BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Walecka Anna (Politechnika Łódzka)
Tytuł
Osobowość kadry kierowniczej przedsiębiorstw w kryzysie - próba budowy modelu
Company Managers Personality in the Crisis Situation - Attempt to Build the Model
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 358-372, rys., tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Kadra kierownicza, Osobowość człowieka, Osobowość kierownika, Badanie przedsiębiorstw, Wyniki badań
Enterprises crisis, Managerial staff, Human personality, Manager personality, Enterprises study, Research results
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Jak wskazuje literatura przedmiotu kryzys w przedsiębiorstwie jest pewnym rodzajem sytuacji decyzyjnej charakteryzującej się krótkim czasem reagowania, wysokim stopniem niepewności oraz elementem zaskoczenia. Dlatego też niezwykle ważna jest tu szybkość reakcji kadry kierowniczej. Aby mogła ona podjąć właściwe kroki zaradcze powinna cechować się m.in. pewnością siebie, wiarą we własne siły, czy umiejętnością podejmowania ryzyka. O sposobie jej zachowania w dużej mierze decyduje osobowość, która jest przedmiotem rozważań niniejszego opracowania. (abstrakt oryginalny)

As indicated by the subject literature, crisis in the enterprise is a kind of decision situation characterized by short response time, high degree of uncertainty, and the element of surprise. Therefore, quick response of the management is extremely important. To take remedial action, the management should be characterized, among other things, by the self-confidence and the ability to take risks. The personality largely determines the executives actions, which is subject of considerations of this study. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Ashton, M. C., Lee, K., Son, C. (2000). Honesty as the sixth factor of personality. Correlations with Machiavellianism, primary psychopathy, and social adroitness. European Journal of Personality, No 14.
 2. Augustynek, A. (2009). Wstęp do psychologii, Warszawa: Difin.
 3. Caprara, G. V., Perugini, M. (1994). Personality described by adjectives: The generalizability of the Big Five to the Italian lexical context. European Journal of Personality, No 8.
 4. De Raad, B. (1992). The replicability of the Big Five personality dimensions in three word-classes of the Dutch language. European Journal of Personality, No 6.
 5. Di Blas, L., Forzi, M. (1998). An alternative taxonomic study of personality-descriptive adjectives in the Italian language. European Journal of Personality, No 12.
 6. DuBrin, A.J. (2000). Przywództwo dla żółtodziobów, Poznań: Rebis.
 7. Eysenck, H. (1970). The structure of human personality. London: Methuen.
 8. Hermann, Ch. F. (1963). Some Consequences of Crisis which Limit the Viability of Organizations, "Administrative Science Quarterly", Nr 8.
 9. Jarmuż, Sł. (2000). Zastosowanie modelu "Wielkiej Piątki" w doborze i ocenie personelu. W: T. Witkowski (red.), Nowoczesne metody doboru i oceny personelu, Kraków: Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu.
 10. Lachiewicz, S. (2005). Kadra kierownicza w procesie restrukturyzacji W: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Restrukturyzacja organizacji i zasobów kadrowych przedsiębiorstwa, Kraków: Oficyna Ekonomiczna.
 11. McCrae, R. R., Costa, P.T. (1996). Toward a New Generation of Personality Theories: Theoretical Contexts for the Five-Factor Model. In: J. S. Wiggins (Ed.), The Five-Factor Model of Personality: Theoretical Perspectives, New York: Guilford.
 12. Mlacić, B., Ostendorf, F. (2005). Taxonomy and structure of Croatian personality-descriptive adjectives. European Journal of Personality, No 19.
 13. Nowakowski, M.K., Rzemieniak, M.L. (2003). Kryzys i przetrwanie w marketingu, Warszawa: Difin.
 14. Ostendorf, F. (1990). Sprache und Persönlichkeitsstruktur: zur Validitat des Funf-Faktoren Modells der Persönlichkeit. Regensburg: Roderer Verlag.
 15. Sillamy, N. (1994). Słownik psychologii, Katowice: Książnica.
 16. Szarota, P. (2008). Wielka Piątka - stare problemy, nowe możliwości, Roczniki Psychologiczne, Tom XI, Nr 1/2008.
 17. Walecka, A. (2014). Managers' Behaviour Determinants in the Enterprise Crisis Situation, Łódź: Lodz University of Technology, A Series of Monographs.
 18. Zakrzewska-Bielawska, A. (2008), Zarządzanie w kryzysie, w: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym, Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 19. Zelek, A. (2003), Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna, Warszawa: Instytut Organizacji i Zarządzania w Przemyśle "Orgmasz".
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu