BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bednarska-Wnuk Izabela (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Reakcje pracowników na kryzys - aspekty behawioralne
Reaction of Employees on Crisis - Behavioral Aspects
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 373-385, tab., bibliogr. 19 poz.
Słowa kluczowe
Kryzys przedsiębiorstwa, Zachowania pracownika, Pracownicy w organizacji
Enterprises crisis, Employee behaviours, Employees in the organization
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Kryzys jest szczególnym stanem dla organizacji. Wywołuje szereg konsekwencji, w tym określone reakcje wśród pracowników. Poznanie zaś możliwych reakcji pracowników w sytuacji kryzysu może być istotnym układem odniesienia dla procesu zarządzania antykryzysowego oraz stanowić o podjęciu określonych i dopasowanych działań w tym obszarze. Biorąc to pod uwagę celem artykułu uczyniono potencjalne reakcje pracowników w oparciu o wybrane mechanizmy obronne i konstrukcje myślowe w obliczu kryzysu w organizacji. Wskazano również na reakcje pracowników powstałe w wyniku jego konsekwencji. Dla tak postawionego celu w pierwszej kolejności dokonano interpretacji kryzysu w wymiarze ogólnym i organizacyjnym, a następnie przedstawiono możliwe reakcje pracowników w warunkach kryzysu w sferze behawioralnej. (abstrakt oryginalny)

The crisis is a particular state of the organization. It has several consequences including certain reactions among employees. Knowledge of the possible reactions of employees in the event of a crisis can be an important frame of reference for the anti-crisis management process and provide for the taking specific and tailored activities in this area. Taking this into account the purpose of the article the potential responses of employees based on selected defense mechanisms and mental construct of the crisis in the organization. It also identifies the reactions of employees as a result of its consequences. For this particular purpose, first looks at the crisis in general and organizational dimension, then the possible reactions of workers in the context of the crisis in the field of behavioral sphere. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Bieńkowska, A., Kral, Z., Zabłocka-Kluczka, A. (2003). Zjawiska kryzysowe w organizacji a kontrolling. W: J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych. Wrocław: Wydawnictwo Cornetis.
 2. Kaczmarek, T., Ćwiek, G. (2009). Ryzyko kryzysu a ciągłość działania. Warszawa: Difin.
 3. Kmiotek, K. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w sektorze MŚP w warunkach kryzysu. W: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? Wrocław:, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 4. Kołodko, G. W. (1989). Kryzys. Dostosowanie. Rozwój. Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.
 5. Korczyński, S. (2011). Funkcjonowanie człowieka w organizacji. Opole: Wydawnictwo Uniwersytetu w Opolu.
 6. Kozielecki, J. (1976). Koncepcje psychologiczne człowieka. Warszawa: Państwowy Instytut Wydawniczy.
 7. Krzakiewicz, K. (2008). Zarządzanie antykryzysowe w organizacji, Poznań: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
 8. Knap-Stefaniuk, A. (2007). Kryzys w organizacji - i co dalej? Zarządzanie Zmianami, Biuletyn Polish Open University, nr 1 (2).
 9. Lewicka, D. (2010). Zarządzanie zasobami ludzkimi w kryzysie. W: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? Wrocław:, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 10. Nogalski, B., Macinkiewicz, H. (2004). Zarządzanie antykryzysowe przedsiębiorstwem. Pokonać kryzys i wygrać. Warszawa: Difin.
 11. Piecuch, T. (2010). Funkcjonowanie przedsiębiorstw w warunkach kryzysu na przykładzie polskich firm sektora MŚP. W: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys? Wrocław:, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.
 12. Robbins, S.P., Judge, T.A. (2012). Zachowania w organizacji. Warszawa: Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 13. Skalik, J. Zmiana jako forma przezwyciężenia zjawisk kryzysowych w organizacji, w: J. Skalik (red.), Zachowania organizacji wobec zjawisk kryzysowych, Wydawnictwo Cornetis, Wrocław 2003.
 14. Walecka, A., Matejun, M. (2009). Postawy pracowników wobec sytuacji kryzysowej w organizacji. W: S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska (red.), Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki. Łódź: Wydawnictwo Politechniki Łódzkiej - Monografie.
 15. Wieczerzyńska, B. (2009). Kryzys w przedsiębiorstwie. Warszawa: Wydawnictwo fachowe Cedewu.PL.
 16. Zakrzewska-Bielawska A. (2008). Zarządzanie w kryzysie. W: I. Staniec, J. Zawiła-Niedźwiecki (red.), Zarządzanie ryzykiem operacyjnym. Warszawa: Wydawnictwo C.H. Beck.
 17. Zelek, A. (2003). Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie - perspektywa strategiczna, Warszawa: Wydawnictwo Orgmasz.
 18. Zimniewicz, K. (1990). Nauka o organizacji i zarządzaniu. Warszawa: PWN.
 19. Zabłocka-Kluczka, A. (2010), O potrzebie uwzględniania norm etycznych w zarządzaniu kryzysowym. W: J. Skalik (red.), Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw - czego nauczył nas kryzys?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 128, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu