BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Syper-Jędrzejak Marzena (Uniwersytet Łódzki), Michałkiewicz Anna (Uniwersytet Łódzki)
Tytuł
Budowanie zaangażowania pracowników w sytuacji kryzysu związanego z procesem zmiany w wybranych jednostkach samorządu terytorialnego
Building Employee Engagement in Crisis Associated with the Process of Change in the Selected Local Governments Units
Źródło
Marketing i Rynek, 2015, nr 5 (CD), s. 386-399, tab., bibliogr. 23 poz.
Słowa kluczowe
Samorząd terytorialny, Kryzys przedsiębiorstwa, Przyczyny kryzysu, Zaangażowanie pracowników
Local government, Enterprises crisis, Causes of crisis, Employees' engagement
Uwagi
streszcz., summ., Artykuł dostępny na płycie CD
Abstrakt
Niniejszy artykuł przedstawia problem zwiększania zaangażowania pracowniczego w warunkach kryzysu - zwłaszcza w odniesieniu do kryzysu, jaki pojawia się w organizacji w związku z wprowadzanymi zmianami. Typ organizacji, który został wzięty po uwagę, to urzędy (jednostki samorządu terytorialnego). Autorki, na przykładzie prowadzonych badań w urzędach, przedstawiły niektóre stosowane metody zwiększania zaangażowania pracowników. (abstrakt oryginalny)

This article presents the problem of increasing the employee engagement during the crisis - particularly in relation to the crisis, which appears in the organization while introducing changes. Type of organization, which was taken into account is the authorities (local government units). The authors, for example of research, proposed some methods to increase the employee engagement. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Adamska-Chudzińska, M. (2013). Prospołeczne stymulowanie zaangażowania organizacyjnego jako aspekt działań ekonomicznych w warunkach kryzysu, W: Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy: Kryzys finansów publicznych - przyczyny, implikacje, perspektywy spójności społeczno-ekonomicznej, Zeszyt Nr 31, Rzeszów, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 2. Bajcar, B., Borkowska, A., Czerw, A., Gąsiorowska, A. (2011). Satysfakcja z pracy w zawodach z misją społeczną. Psychologiczne uwarunkowania, Gdańsk GWP.
 3. Barczak, B., Bartusik, K. (2010). Kryzys w przedsiębiorstwie w kontekście aktualnych uwarunkowań gospodarczych, W: B. Barczak i K. Bartusik, A. Stabryła (red), Zarządzanie w kryzysie, Kraków, Wydawnictwo Miles.pl.
 4. Bryndziak, S. (2011), System dochodów jednostek samorządu terytorialnego w warunkach kryzysu finansowego i kryzysu finansów publicznych, "Folia Oeconomica. Acta Universitatis Lodziensis," nr 260.
 5. Chirkowska-Smolak, T. (2012), Psychologiczny model zaangażowania w pracę, Poznań, Wydawnictwo Naukowe UAM.
 6. Cohen, A. (2007). Commitment Before And After: An evaluation and reconceptualization of organizational commitment, in: "Human Resource Management Review", No. 17/3.
 7. Czas próby: HR po kryzysie (2010), Raport PricewaterhouseCoopers i Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami, www.pwc.pl/pl_PL/pl/biuro-prasowe/hr-po-kryzysie.pdf (8.01.2015).
 8. Klepka, R. (2013), Kryzys w przedsiębiorstwie - Jego symptomy i przyczyny, "Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomica", Nr 2/2013.
 9. Juchnowicz, M. (2010). Zarządzanie przez zaangażowanie, Warszawa, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.
 10. Juchnowicz, M. (2012). Zaangażowanie pracowników. Sposoby oceny i motywowania, Warszawa, Wydawnictwo PWE.
 11. Narastające dysfunkcje, zasadnicze dylematy, konieczne działania. Raport o stanie samorządności terytorialnej w Polsce, (2013), Kraków, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego i Małopolskiej Szkoły Administracji Publicznej.
 12. Nowe zasady zaangażowania pracowników, Raport Hay Group, 2014.
 13. Mackiewicz, H. (2009). Misja przedsiębiorstwa jako deklaracja sposobu konkurowania, "Przedsiębiorstwo i Region" nr 1/2009.
 14. Meyer J.P., Allen N.J. (1991). A Three-Component Conceptualization On Organizational Commitment, 'Human Resource Management Review', No. 1/1.
 15. Mikuła, B. (2006). Organizacje oparte na wiedzy, Kraków, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie.
 16. Moczydłowska, J. (2013). Zaangażowanie pracowników - aspekty psychologiczne i organizacyjne, "Myśl Ekonomiczna i Polityczna" nr 4 (42).
 17. Moll, T. (2012). Zadania samorządu terytorialnego a zadania terenowej administracji rządowej, "Przegląd Prawa Publicznego", nr 7/8.
 18. Mowday, R., Porter, L. and Durbin, R. (1974). Unit performance, situational factors and employee attitudes in spatially separated work units, 'Organizational Behavior and Human Performance', no. 12.
 19. Mrówka, R. (2010). Pojęcie zaangażowania pracowników we współczesnych naukach ekonomicznych i praktyce gospodarczej, W: R. Bartkowiak, J. Ostaszewski (red), Nauki ekonomiczne w świetle nowych wyzwań gospodarczych, s. 405-416, Warszawa, Oficyna Wydawnicza SGH.
 20. Porter, L.W.; Steers, R.M.; Mowday, R.T.; & Boulian, P.V. (1974). Organizational commitment, job satisfaction, and turnover among psychiatric technicians, 'Journal of Applied Psychology', no 59.
 21. Saks, A.M., (2006). Antecedents and Consequences of Employee Engagement, 'Journal of Managerial Psychology', vol. 21, No 7.
 22. Smythe, J. (2009). CEO - dyrektor do spraw zaangażowania, Kraków, Wolters Kluwer.
 23. Wojtczuk-Turek, A. (2010). Osobowościowe predyktory zaangażowania pracowników - analizy empiryczne, "Organizacja i Kierowanie", nr 2/2010.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1231-7853
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu