BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Waśniewski Piotr (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Pomiar wyników finansowych w małych i średnich przedsiębiorstwach
Financial Performance Measurement in Small and Medium Enterprises
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 525-534, rys., tab., bibliogr. 4 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Małe i średnie przedsiębiorstwa, Wynik finansowy, Analiza finansowa
Small business, Financial performance, Financial analysis
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - Celem artykułu jest prezentacja wyników badania stosowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa mierników w pomiarze wyników finansowych. Metodologia badania - Statystyczna analiza odpowiedzi w ankiecie dotyczącej pomiaru wyników przeprowadzonej wśród polskich małych i średnich przedsiębiorstw sektora niefinansowego. Wynik - Prezentacja najczęściej stosowanych mierników finansowych oraz ocena ich przydatności w odpowiedziach małych i średnich przedsiębiorstw. Oryginalność/wartość - Wartość dodana dla zarządzających oraz właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie doboru mierników wyników finansowych. Oryginalne badanie dotyczące pomiaru wyników małych i średnich przedsiębiorstw. (abstrakt oryginalny)

Purpose - The aim of the article is to present the results of the research of indicators applied by the small and medium enterprises in financial performance measurement. Design/methodology/approach - Statistical analysis of answers in survey conducted among Polish nonfinan cial small and medium enterprises about performance measurement. Findings - Presentation of most often applied financial indicators and evaluation of their utility in answers of SMEs. Originality/value - Value added for managers and owners of small and medium enterprises in the scope of financial performance indicators selection. Original research about performance measurement in SMEs.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Jaworski J. (2012), Informacja finansowa w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem, Wydawnictwo CeDeWu.pl, Warszawa.
  2. Rachunkowość zarządcza. Podejście operacyjne i strategiczne (2010), red. I. Sobańska, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
  3. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw Polsce w latach 2011-2012 (2013), Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa.
  4. Skoczylas W. (2013), Wskaźniki i systemy wskaźników ekonomicznych w pomiarze dokonań przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu