BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wilczyński Rafał (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Pomiar efektywności a cele przedsiębiorstw
Efficiency Measurement and Corporate Goals
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 547-558, tab., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Pomiar efektywności, Wskaźniki finansowe, Cele przedsiębiorstwa
Efficiency measurement, Financial indicators, Corporate objectives
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Efektywność stanowi jedno z kluczowych zagadnień dla ekonomii i nauk o zarządzaniu. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest efektywność ekonomiczna, definiowana jako różnica pomiędzy efektami a nakładami. Efektywność to również działanie prowadzące do określonego celu. W literaturze trudno znaleźć jednolite stanowisko odnośnie głównego celu funkcjonowania przedsiębiorstw. Poszczególne teorie reprezentują różne podejście do tego zagadnienia. Prezentowane w niniejszym artykule podejście w zakresie doboru wskaźników bazuje na założeniu, że kluczowymi czynnikami determinującymi efektywność przedsiębiorstwa jest rentowność operacyjna działalności i płynność finansowa. Proponowany zestaw wskaźników pozwala na pomiar i ocenę efektywności z punktu widzenia kluczowych celów funkcjonowania przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

Efficiency is one of the key issues in economics and management sciences. Economic efficiency, defined as difference between effects and expenditures, is subject of particular interest. Efficiency can be also understood as acting towards particular goal. It is very difficult to find in literature a common position for the main goal of enterprise. Different theories represent different approach to this issue. The approach presented in that paper is based on the assumption that profitability of operating activity and financial liquidity are the main efficiency drivers. The proposed set of indicators can be useful in measurement and valuation of efficiency in terms of key corporate goals. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Altman E. I. (2005), An emerging market credit scoring system for corporate bonds, Emerging Markets Review, September.
 2. Copeland T., Coler T., Murrin J. (1990), Valuation: Measuring and Managing the Value of Companies, 1st ed., John Wiley&Sons Inc., New York.
 3. Cwynar A., Cwynar W. (2002), Zarządzanie wartością spółki kapitałowej. Koncepcje - systemy - narzędzia, FRRwP, Warszawa.
 4. Cyfert S., Krzakiewicz K. (2009), Nauka o organizacji, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Poznań.
 5. Dudycz T. (2005), Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa.
 6. Jaki A. (2012), Mechanizmy procesu zarządzania wartością przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 7. Lindenberg E. B., Ross S. A. (1981), Tobin's Q ratio and industrial organization, The Journal of Business, Vol. 54, No. 1, January.
 8. Samuelson P.A., Nordhaus W.D. (2012), Ekonomia, REBIS, Poznań.
 9. Skrzypek E. (2007), Efektywność ekonomiczna jako ważny czynnik sukcesu organizacji, w: Efektywność - konceptualizacja i uwarunkowania, red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha i B. Brycz, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 262, Wydawnictwo UE we Wrocławiu, Wrocław.
 10. Szymańska E. (2010), Efektywność przedsiębiorstw - definiowanie i pomiar, "Roczniki Nauk Rolniczych" Seria G, T. 97, z. 2.
 11. Wrzosek S. (2005), Znaczenie efektywności ekonomicznej w procesach decyzyjnych przedsiębiorstw, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, red. T. Dudycz, Prace Naukowe AE we Wrocławiu, nr 1060, Wrocław.
 12. www.wprost.pl.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu