BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wierzchosławski Stanisław
Tytuł
Ekonomiczne warunki zabezpieczenia bytu, macierzyństwa i rozwoju rodziny
Economical conditins of securing maintenance, maternity and family development
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 675-685, bibliogr. 5 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Macierzyństwo, Zabezpieczenie społeczne, Rozwój społeczno-gospodarczy, Cykl życia
Motherhood, Social security system, Social economic development, Life cycles
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
W społeczeństwie kierującym się zasadami sprawiedliwości społecznej zjawisko daleko idącej nierówności w podziale dóbr stanowi źródło frustracji i negatywnych ocen. Nabiera ono szczególnie ostrego wyrazu w tej fazie rozwoju społeczno-gospodarczego danego kraju, w której spożycie nie wykazuje tendencji rosnącej. Sprawę społecznie istotne jest wówczas zapewnianie poszczególny jednostkom społeczeństwa takiego poziomu zaspokojenia Ich potrzeb, które umożliwiłyby ich odpowiedni rozwój. Poziom tan powinien być wyznaczony przez uwarunkowania wynikająca z osiągniętego w danym okrasie stopnia rozwoju ekonomicznego oraz akceptowanego społecznie zakresu egalitaryzacji. Oznacza to, że kryterium to powinno mieć charakter zmienny, względny. Okoliczność ta stała się przesłankę dla przyjęcia Jako bazy wyjściowej w podjętych badaniach twierdzenia, że na każdym poziomie zamożności materialnej warunki bytu rodziny powinny zapewnić reprodukcję sił witalnych Jaj członkom, prokreację i możliwość wychowania potomstwa, a także utrzymania więzi ze społeczeństwem na płaszczyźnie obyczajowej i kulturowej.Zgodnie z tę tez, rozwinięte zostały badania zmierzające do określenia relacji zachodzących między różnicowaniem się potrzeb z jednej strony, a zmiennością kosztów utrzymania i poziomem minimum społecznego poszczególnych typów biologicznych rodzin, znajdujących się w różnych fazach ich cyklu życia, z drugiej strony. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Wierzchosławski S., Raport syntetyczny kierownika tematu 11.5.4.01 "Demometryczne modele rozwoju rodziny oraz jej gospodarstwa domowego, Archiwum badań PW 11.5 Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa-Poznań 1985.
  2. Wierzchosławski S., Longotudialne badania demograficzne w Zintegrowanym Systemie Badań Gospodarstw Domowych w: Problemy integracji badań gospodarstw domowych, GUS, Biblioteka Wiadomości Statystycznych ,T. 34,Warszawa 1987.
  3. Szuman A., Sprawozdanie z realizacji badań w temacie 11.5.4.04 ,Rachunek społeczno-ekonomiczny zatrudnienia kobiety w okresie rozwoju jej rodziny, Archiwum IV Grupy Tematycznej "Wielkość i struktura rodziny oraz gospodarstwa domowego. Probl. Węzłowy 11.5 Instytut Cybernetyki Ekonomicznej AE w Poznaniu, Poznań 1985.
  4. Kurzynowski A., Syntetyczny raport kierownika tematu 11.5.4.15"Rodzina i macierzyństwo a aktywność zawodowa kobiet, centralne Archiwum Badań PW 11.5"Optymalizacja struktur i procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski", Warszawa-Poznań 1980.
  5. Deniszek L., Minimalny , graniczny poziom spożycia i dochodów/ przegląd pojęć, metod i zastosowań/ raport merytoryczny nr 175. Archiwum badań PW 11.5 Kształtowanie procesów demograficznych a rozwój społeczno-gospodarczy Polski, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa-Poznań 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu