BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jonas Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie), Świetla Katarzyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Intangible Assets as an Important Element of Business Entities Wealth
Aktywa niematerialne jako istotny element kształtujący majątek podmiotów gospodarczych
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 653-661, tab., bibliogr. 17 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Wycena przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne
Enterprise valuation, Enterprise value, Intangible asset
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Cel - prezentacja bilansowego i podatkowego ujęcia wartości niematerialnych i prawnych na przykładzie wartości firmy. Metodologia - przegląd krajowej i światowej literatury tematu, analiza obowiązujących aktów prawnych. Wyniki - omówienie różnic w definiowaniu i klasyfikowaniu wartości firmy, prezentacja na wybranych przykładach różne sposoby powstawania wartości firmy w zależności od sposobu konsolidacji jednostek. Oryginalność/wartość - porównanie ujęć wartości niematerialnych i prawnych, wskazanie różnic w klasyfikacji wartości firmy jako elementu majątku. (abstrakt oryginalny)

Purpose - presentation of the classification and evaluation of intangible assets showing a variety of approaches depending on the adopted legal solutions. Methodology/approach - an overview of the national and world literature topic, analysis of current legislation acts. Findings - discussion of the differences in defining and classifying the goodwill, presentation on selected examples of different ways of goodwill depending on methods of consolidation of units. Originality/value - comparisons of intangible assets, an indication of the differences in the classification of goodwill as part of assets of the units (in the light of polish accounting law and tax law). (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aktualności MSSF, www.pwc.pl/pl/aktualnosci-mssf/assets/aktualnosci_mssf_01_2013.pdf.
 2. Beretta Zanoni A., (2009) in: Accounting for goodwill, Routledge, New York.
 3. Bojewska B., (2013) Kapitał ludzki w gospodarce opartej na wiedzy, in: Editors R. Bartkowiak, P. Wachowiak, Kapitał ludzki, globalizacja i regulacja w skali światowej. Zarządzanie, Oficyna Wydawnicza SGH, Warsaw, p. 143.
 4. Cieciura M., (2012) Rozliczanie wartości firmy w świetle Międzynarodowych Standardów Rachunkowości, CeDeWu. pl Warsaw, p. 18.
 5. Dobija D., (2010) Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Seria wydawnicza Zarządzanie wiedzą, Kozminski University, Warsaw, p. 58.
 6. G. Hubenthal, R. Mozes, P. Tetyakov, M. Kockelkoren (2003), Goodwill Accounting - A Comparison between IAS, GAAP and German Rules, GRIN, pp. 6-13.
 7. MSSF 3, (2012)Międzynarodowy Standard Rachunkowości 38 (MSR38), Wartości niematerialne i prawne, Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej, IASB, SKwP, Warsaw.
 8. Olchowicz I., (2009) Rachunkowość podatkowa, Difin, Warszawa, p. 367.
 9. Patterson R., (2002) Compendium of Accounting and Finance, University of Technology Business School, Warsaw.
 10. Pfaff J., (2007) Wartości niematerialne i prawne, in: Prawo bilansowe i podatkowe, B. Micherdy, Ed. Difin, Warszawa, p. 47.
 11. Połączenie jednostek gospodarczych i zmiany struktury własnościowej. Przewodnik po znowelizowanych standardach MSS F3 i MSR 27, www.deloitte.com, pp. 62-67.
 12. Rachunkowość finansowa i podatkowa, (2005) ed. T. Cebrowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 13. Stickney C.P., Weil R.L., Schipper K., Francis J. (2010), Financial Accounting: An Introduction to Concepts, Methods and Uses, South Western Cengage Learning, Canada, p. 437.
 14. Urbanek G., (2011) Kompetencje a wartość przedsiębiorstwa, Zasoby niematerialne w nowej gospodarce, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Warsaw, p. 141.
 15. The Corporate Income Tax Act of 15 February 1992, Journal of Laws no. 21, item 86, as amended.
 16. Accounting Act of 29 September 1994, consolidated text Journal of Laws 2013, item 330.
 17. Wędzki D., (2009) Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, vol. 1, Sprawozdanie finansowe, Oficyna A Wolters Kluwer Business, Warsaw, p. 180.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu