BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Lisowska Ewa
Tytuł
Fazy rozwoju rodziny i jej potrzeby związane z prokreacja
Stages of family development and its needs connected with procreation
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 716-725, bibliogr. 3 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Prokreacja, Rodzina, Potrzeby mieszkaniowe
Procreation, Family, Housing needs
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Główną tezą opracowywanego tematu "Fazy rozwoju rodziny i jej potrzeby związane z prokreacją" było twierdzenie, że fazy pierwsza i druga zajmują szczególne miejsce w cyklu rozwojowym rodziny, ponieważ w nich dokonują się ważne społecznie procesy: proces prokreacji i proces socjalizacji nowych pokoleń. Pojawiające się w związku z tymi procesami potrzeby i poziom ich zaspokojenia mają duże znaczenie dla trwałości rodzin oraz ich funkcjonowania w dalszych fazach. W związku z powyższym, celem badania było wskazanie na specyficzne dla pierwszych faz rozwojowych, a szczególnie dla fazy, w której odbywa się prokreacja, potrzeby i poziom ich zaspokojenia oraz na czynniki, które ten poziom najbardziej różnicują. Dotychczasowe definicje faz spotykane w literaturze przedmiotu są mało przydatne do prowadzenie badań mających na celu rozpoznanie potrzeb rodzin w różnych okresach ich istnienia, ponieważ w praktyce trudno jest na podstawie tych : definicji faz dokonać delimitacji rodzin, które mają być badane. Dotychczasowe podejścia umożliwiają określenie przez jaką fazę przechodziła rodzina dopiero wówczas, gdy dana faza się zakończyła i zaczęła się następna. Nie można natomiast na bieżąco, w sposób jednoznaczny, kwalifikować konkretnej rodziny do właściwej jej rozwojowi fazy. Żeby dobrze rozpoznać potrzeby charakterystyczne dla kolejnych faz, powinno się również zweryfikować, pod kątem operatywności i użyteczności we wskazanych badaniach, dotychczasowe definiowanie terminu "potrzeba". Badanie dotyczące tego problemu winno być zrealizowane metodą wywiadu za pomocą kwestionariusza, na ogólnopolskiej próbie rodzin. Pytania kwestionariusza powinny być tak sformułowane, żeby w odpowiedziach na nie odzwierciedlone zostały warunki w jakich spełniane są różne funkcje rodziny oraz problemy, które z tym się łączą. W rezultacie można by uzyskać materiał empiryczny wskazujący na ograniczenia w funkcjonowaniu rodzin, które to ograniczenia można by potraktować jako źródło odczuwanych potrzeb. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Dodziuk-Lityńska A., Markowska D., Współczesna rodzina w Polsce, KiW, Warszawa 1975.
  2. Małek E., Wróblewska G., Młoda rodzina w okręgach uprzemysłowionych, "Biuletyn IGS" nr 2, 1981.
  3. Lisowska E., Fezy rozwoju rodziny a jej potrzeby związane z prokreacją, opracowanie merytoryczne tematu 11.5.5.06 /maszynopis/ nr 186, archiwum badań PW 11.5, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu