BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kurzynowski Adam
Tytuł
Praca matek a funkcja prokreacyjna rodziny w świetle polityki społecznej
Employment of mothers and the procreational function of a family in the light social policy
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 726-743, tab., wykr. bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Polityka rodzinna, Praca kobiet, Dzietność kobiet
Family policy, Female labour, Women's fertility
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Głównym celem podjętego tematu , była próba zweryfikowania następującej tezy: praca zawodowa matki, wraz z całym zespołem uwarunkowań decydujących o jej podjęciu i wykonywaniu, wpływa na realizację funkcji prokreacyjnej rodziny, polityka społeczna zaś może ten wpływ modyfikować. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
 1. Holzer J.Z., Raport końcowy, kierownika Problemu Węzłowego nr 11.5. "Optymalizacja>struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej. Por. Raporty końcowe z badań w latach 1976-1980, seria Monografie i Opracowania, podseria "Studia nad optymalizację struktur i procesów demograficznych w PRL", nr 111/4, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1982.
 2. Wasilewska-Trenkner H., Płodność małżeńska - wybrane wyniki Ankiety Rodzinnej 1972 oraz F.Stokowski i B. Nadolna-Oakobiak, Dzietność a wykształcenie - analiza kohortowa. W:seria Monografie i Opracowania, podseria "Studia nad optymalizację struktur 1 procesów demograficznych w PRL" nr 177/11, Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1985; Z. Smoliński, Dzietność kobiet w Polsce, GUS, Warszawa 1980.
 3. Piotrowski O., Aktywność zawodowa kobiet i wynikajęce z niej potrzeby rodziny, IGS, Warszawa 1979.
 4. Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych w Polsce Ludowej, KiW, Warszawa 1979.
 5. Kurzynowski A., Polityka rodzinna a funkcje opiekuńczo-wychowawcze w rodzinach młodych matek pracujących w latach 1960-1982, "Studia Demograficzne" 1983, nr. 2.
 6. Piotrowski J.: Aktywizacja zawodowa kobiet zamężnych i wynikające z niej potrzeby rodziny. IGS, Warszawa 1969; Ursynów - powstanie i rozwój, praca zbiorowa, "Monografie i Opracowania", SGPiS" /w druku/.
 7. Kurzynowski A., Ciągłość pracy a macierzyństwo, PWE, Warszawa 1967.
 8. Kurzynowski A., Rodzina i macierzyństwo a aktywność zawodowa kobiet. Biuletyn Rzędowej Komisji Ludnościowej nr 29, Warszawa 1981 oraz Centralne Archiwum Badań PW 11.5. Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1980.
 9. Kurzynowski A., Urlopy i zasiłki wychowawcze, "Polityka Społeczna" 1983, nr 4.
 10. Kurzynowski A., Nowe tendencje w wykorzystaniu zasiłków i urlopów wychowawczych, "Polityka Społeczna" 1984, nr 2. Kurzynowski A., Aktywizacja zawodowa kobiet a wielkość rodziny. W: Polityka Społeczna. Współczesne problemy. KIW, Warszawa 1973, s. 231-344.
 11. Kurzynowski A., Ciągłość pracy a macierzyństwo, PWE, Warszawa 1967 oraz późniejsze opracowania.
 12. Graniewska D.: Awans zawodowy kobiet a fazy życia rodzinnego. KiW, Warszawa 1985, rozdział III i IV, s. 129-222.
 13. Adamczuk L. Budżet czasu matek, które korzystały i nie korzystały po urodzeniu dziecka z urlopu bezpłatnego. Raport nr 197 /maszynopis/. Centralne Archiwum Badań PW 11.5., Instytut Statystyki i Demografii SGPiS, Warszawa 1980.
 14. Czyżewska Z. Problemy polityki społecznej. KiW, Warszawa 1978, s. 323.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu