BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rupo Daniela (University of Messina, Italy), Sidoti Salvatore (University of Messina, Italy)
Tytuł
Mandatory Disclosure of Intangibles: an Empirical Analysis of the Implementation of Ifrs 3R "Business Combinations"
Obowiązkowe ujawnianie wartości niematerialnych i prawnych: analiza empiryczna implementacji MSSF 3r "Łączenie jednostek gospodarczych"
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 675-685, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej (MSSF), Wiarygodność sprawozdania finansowego, Raport roczny przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne, Sprawozdawczość finansowa
International Financial Reporting Standard, Reliability of financial report, Annual report of the company, Intangible asset, Financial reporting
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Znaczna liczba wartości niematerialnych i prawnych wynikających z "Łączenia jednostek gospodarczych" jest często znajdowana w bilansie pod pozycją samodzielnego Goodwill, aniżeli pod określonymi pozycjami aktywów niematerialnych. Wpływa to negatywnie na wiarygodność przyszłych oświadczeń finansowych i kompromituje prawdziwe oraz uczciwe spojrzenie na wyniki finansowe. W tym kontekście, w celu wyszczególnienia oddziaływania poprawionej wersji standardów łączenia jednostek gospodarczych wprowadzonych przez Radę Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (MSSF 3), artykuł ten stara się zbadać poziom ujawnienia aktywów niematerialnych i prawnych, wynikający z "Łączenia jednostek gospodarczych", w znaczącej próbie włoskich spółek wyszczególnionych w indeksie FTSE MIB poprzez analizę zawartości oświadczeń finansowych w okresie 2008-2011. (abstrakt oryginalny)

The large amount of intangibles arising from Business Combinations is often found in the Balance Sheet under the heading of unallocated Goodwill, rather than under specific items of intangible assets. This negatively affects the reliability of future financial statements and compromises the true and fair view of financial performance. In this context, in order to highlight the impact of the revised version of the IASB standard on business combinations, IFRS 3, this paper sets out to study the level of disclosure of intangible assets resulting from Business Combinations in a relevant sample of Italian listed companies, through the content analysis of financial statements in the period 2008-2011that are listed in the FTSE MIB. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Akhtaruddin M., Corporate mandatory disclosure practices in Bangladesh, "International Journal of Accounting", 2005, vol. 40, issue 4.
 2. Beattie V., McInnes,W., Fearnley S., A methodology for analysing and evaluating narratives in annual reports: a comprehensive descriptive profile and metrics for disclosure quality attributes, "Accounting Forum", 2004, vol. 28, issue 3.
 3. Blommaert J., A creative approach to mergers and acquisitions, in: H. Lagngendijk, W. Swagerman, W. Verhoog, Is fair value fair? Financial Reporting from an international prospective, Wiley, 2003.
 4. Carrara M., Baboukardos D., Cunningham G.M., Hassel L.G., The impact of Ifrs on reporting for business combinations: an in-depth analysis using the telecommunications industry, "Annals of the University of Oradea", Economic Science Series 2011, vol. 20, issue 1.
 5. Cooke T. E., Disclosure in the corporate annual reports of Swedish companies, "Accounting and Business Research" 1989, vol. 19, no. 74.
 6. Financial Accounting Standards Board, Statement of Financial Accounting Standard, Financial Accounting Foundation, Norwalk, Connecticut 2009.
 7. Montrone A. (a cura di), Aree di criticità nell'applicazione di alcuni principi contabili internazionali: lo IAS 38 - intangible assets e l'IFRS 3 - business combinations, FrancoAngeli, Milan 2008.
 8. Glaum M., Baetge J., Grothe, A. Oberdörster, T., Introduction of International Accounting Standards, Disclosure Quality and Accuracy of Analysts' Earnings Forecasts. "Accounting Review", volume 22, Issue 1, May 2013.
 9. Grossman A.M., Smith L.M., Tervo W., Measuring the impact of international reporting standards on market performance of publicly traded companies. "Advances in Accounting", volume 29, issue 2, December 2013.
 10. Guatri G., Villani M., Valutazione e financial reporting. Gli intangibili specifici acquisiti nelle business combination: identificazione e valutazione, Egea, Milan 2010.
 11. Holthausen R.E., Watts R., The Relevance of Value-Relevance Literature for Financial Standard Setting, "Journal of Accountig and Economics" 2001, vol. 31, no. 1.
 12. International Accounting Standards Board (IASB), International Financial Reporting Standard, International Accounting Standards Committee Foundation (IASCF), London 2009.
 13. International Accounting Standards Committee (IASC), International Accounting Standards, London 1998.
 14. Jahangir A. M., Kamran A., Darren H., Disclosure compliance with national accounting standards by listed companies in South Asia. "Accounting & Business Research" 2004, vol. 34 Issue 3.
 15. KPMG, M&A Yearbook 2011 Edition, KPMG Advisory S.p.A, 2012.
 16. Lev B., Rethinking accounting. Intangibles at a crossroads: What's next?, in Financial Executive, March/April 2002.
 17. Street D.L., Bryant S.M., Disclosure Level and compliance with IASs: A Comparison of Companies With and Without U.S. Listings and Filings, International Journal of Accounting 2000, vol. 35, issue 3.
 18. Teodori C. (a cura di), L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: le attività immateriali e l'impairment test, Giappichelli, Torino 2006.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu