BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kaltenberg-Kwiatkowska Ewa
Tytuł
Warunki mieszkaniowe rodziny a realizacja jej funkcji prokreacyjnej
Dwelling conditions of a family and the ralization of its procreational function and social policy
Źródło
Monografie i Opracowania / Szkoła Główna Planowania i Statystyki, 1988, nr 278-2, s. 745-756, biblior. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Raporty końcowe z badań w latach 1981-1985 Cz.2 Raporty kierowników grup tematycznych
Słowa kluczowe
Prokreacja, Polityka mieszkaniowa, Małżeństwo
Procreation, Housing policy, Marriage
Uwagi
streszcz.
Abstrakt
Cale opracowania Jest próba analizy zależności zachodzących między warunkami mieszkaniowymi rodziny a realizację funkcji prokreacyjnej. Przyjmuje ale założenia, że warunki mieszkaniowe stanowię zarówno czynniki stymulujące, jak i ograniczające realizację funkcji prokreacyjnej rodziny. W zakresie tych uwarunkowań rozgraniczany prawidłowości przejawiające się w pojedynczej rodzinie oraz w skali całego społeczeństwa. W potocznej opinii społecznej jedną ze sfer zjawisk, który przypisuje się istotne współwarunkowana zachowań prokreacyjnych jest wszystko to, co składa się na sytuację mieszkaniową rodziny. Zadaniem opracowań naukowych jest weryfikacja takich obiegowych opinii. Jest to jednak wyjątkowo trudna zadania badawcze, gdyż sytuacja mieszkaniowa jest tylko jedną z wielu czynników wpływających prawdopodobnie na zjawisko demograficzne, a poszczególne czynniki mogę występować z wieloma pozostałymi w złożonych konfiguracjach. Wpływ każdego z nich zależy nie tylko od charakteru, natężenia i kierunku, w którym oddziaływane, ale także od każdorazowej konfiguracji z innymi czynnikami warunkującymi. (fragment tekstu)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Bibliografia
Pokaż
  1. Tyszka Z., Kierunki przeobrażeń współczesnej rodziny polskiej. w: Rodziny szczecińskie w świetle badań empirycznych pod red. Janiszewski L., Szczecin 1982.
  2. Smoliński Z., Reprodukcja ludności w świetle postaw prokreacyjnych nowożeńców, "Monografie i Opracowania, podseria: "Studia nad optymalizację struktur i procesów demograficznych w PRL", ISiD SGP1S, Warszawa 1982, nr 119/5.
  3. Wierzchosławski S., Raport końcowy kierownika grupy tematycznej 11.S.4. Demograficzno-społeczne i biologiczne problemy rodziny i macierzyństwa ", w "Raporty końcowe z badań w latach 1976-1980", Monografie i Opracowania nr 111/4, pod Serie: "Studia nad optymalizację struktur i procesów demograficznych w PRL" ,ISiO SGP1S, Warszawa 1982.
  4. Andrzejewski A., Czeczerda W., Mieszkanie i polityka mieszkaniową w polityce ludnościowej. Referat na konferencję "Współczesne problemy polityki ludnościowej", Warszawa-Jadwisin, 1972.
  5. Wpływ czynników społeczno-gospodarczych na reprodukcję ludności w Polsce, pod red. K.Romaniuka, PAN-IFiS, Warszawa 1974.
  6. Kaltenberg-Kwiatkowska E., Mieszkanie - analiza socjologiczna, PWE 1982.
  7. Małek E., Potrzeby rodziny wychowujących dzieci do lat 3. Raport z badań II etapu badania pt. Praca i macierzyństwo młodych matek 1982-1983,IGS SGPiS, Warszawa 1984, maszynopis.
  8. Holzer J.Z., Raport końcowy Kierownika Problemu Węzłowego U.S. "Optymalizacje struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej" oraz raport końcowy kierownika grupy tematycznej,11.5.2. "Demograficzne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania reprodukcji ludności, w: Raporty końcowe z badań w latach 1976-1980. Monografie i Opracowania, podseria "Studia nad optymalizację struktur i procesów demograficznych w Polsce Ludowej, ISiD SGPIS, Warszawa 1982, nr 111/4.
  9. Feldman W., Rodziny kobiet z wyższym wykształceniem. Biuletyn IGS, nr 3-4, 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0239-9105
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu