BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzempała Joanna (Uniwersytet Szczeciński), Rzempała Artur (Grupa Azoty Zakłady Chemiczne "Police" SA, Akademia Morska)
Tytuł
Audyt kapitału intelektualnego jako narzędzie pomiaru wartości
The "Intellectual Capital Audit" as a Tool for Measuring the Value
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2014, nr 66, s. 695-704, tab., bibliogr. 7 poz.
Tytuł własny numeru
Efektywność inwestycji i wycena przedsiębiorstw
Słowa kluczowe
Kapitał intelektualny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym, Wycena kapitału intelektualnego, Wartości niematerialne
Intellectual capital, Intellectual capital management, Intellectual capital valuation, Intangible asset
Uwagi
streszcz., summ..
Abstrakt
Artykuł przedstawia koncepcję narzędzia do identyfikacji struktury kapitału intelektualnego na poszczególnych jego obszarach oraz wyniki przeprowadzonych badań. Audyt Kapitału Intelektualnego obejmował poszczególne obszary kapitału intelektualnego, takie jak kapitał ludzki, kapitał strukturalny wewnętrzny (organizacyjny) i zewnętrzny (klienta) oraz elementy związane ze świadomością przedsiębiorców w zakresie istnienia i wagi aktywów niematerialnych i wartości przedsiębiorstwa. (abstrakt oryginalny)

The article presents the actual research process assumed identification of intellectual capital structure, its individual indicators and their infl uence on goodwill. The survey was conducted with "Intellectual capital audit" survey - a tool devised by the author. The audit comprised particular areas of intellectual capital, that is human capital, internal (organizational) and external (client's) structural capital as well as elements relating to entrepreneurs' awareness of the existence and significance of company's intangible assets and goodwill. A concept of intellectual capital infl uence on goodwill was developed on the basis of the gathered survey results. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Analiza ekonomiczna (1996), praca zbiorowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław.
  2. Engelhardt J. (2000), Podstawy metodyczne analizy i oceny działalności gospodarczej przedsiębiorstw, Fundacja na Rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  3. Kasiewicz S., Rogowski W., Kicińska M. (2006), Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  4. Low J., Kalafut P.C. (2004), Niematerialna wartość firmy, Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
  5. Marr B., Gray D., Neely A. (2003), Why Do Firms Measure Their Intellectual Capital, "Journal of Intellectual Capital", nr 4.
  6. Panasiuk A. (2008), Kształtowanie relacji kadrowych w aspekcie kształtowania zintegrowanego produktu turystycznego, w: Kadry w gospodarce turystycznej, red. A. Panasiuk, Zeszyty Naukowe nr 496, Ekonomiczne Problemy Usług, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
  7. Rzempała J. (2013) (praca doktorska), Kapitał intelektualny jako element wartości firm sektora MSP na przykładzie województwa zachodniopomorskiego, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1733-2842
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu