BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaik Franciszek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie)
Tytuł
Przesłanki wiarygodności rachunkowości z zarządzaniu przedsiębiorstwem samodzielnym
Premises of the Relaibility of Accountancy in the Management of a Self-governing Enterprise
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 207, s. 65-78, bibliogr. 16 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu rachunkowości
Słowa kluczowe
Rachunkowość, Wiarygodność, Zarządzanie przedsiębiorstwem, System informacyjny rachunkowości
Accounting, Credibility, Enterprise management, Accounting information system
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W niniejszym artykule przedstawiono rozważania wiarygodności rachunkowości. Wiarogodność rachunkowości wynika z funkcji jakie spełnia ona lub spełniać może w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

The economic reform which is being implemented changes significantly the principles of the functionin of enterprises. Independence in decision-making and the principle of self-financing account for the increased importance of a cost account in the management. The making of correct decisions, whose correctness is measured by the financial effects which they bring about, is closely connected with the credibility of the data on the basis of which decisions are arrived at. Accountancy - under the conditions of a self-governing enterprise - constitutes an instrument of the management which is credited with greatest readability and the data it provides are fully dependable, Its importance is an effect of its place in the whole system, the principles and methods made use of and functions which it performs or may perform in the process of the management of enterprises. These issues are further discussed in the article. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Bocchlno W.A., Systemy informacyjne zarządzania. Narzędzia i metody, WNT, Warszawa 1975.
 2. Bray S., Four Essaysm in Accounting Theory, London-New York-Toronto 1963.
 3. Bruns W.J., Accounting Information and decision Making. Some Behavioral Hypotheses, "The Accounting Review", July 1969.
 4. Burzym E., Istota zadania i znaczenie rachunkowości w gospodarce narodowej "Rachunkowość" 1977, nr 1 i 2.
 5. Gmytrasiewicz M., Teoretyczne podstawy modeli ewidencji księgowej, SGPiS, Warszawa 1977.
 6. Górski J., Metody poznawcze rachunkowości, PWE, Warszawa 1975.
 7. Jarugowa A., Skowroński J., Rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa, PWE, Warszawa 1975.
 8. Miller D.W., Starr M.K,, Praktyka i teoria decyzji, PWN, Warszawa 1971.
 9. Marks K., Kapitał, t. II, KiW, Warszawa 1955.
 10. Peche T., Organizacja i mechanizacja rachunkowości, PWE, Warszawa 1969.
 11. Siwoń B., Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1977.
 12. Skrzywan S., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przy gospodarce planowej, GiW, Warszawa 1948.
 13. Stacey M.A., English Accountancy A Study of Social and Economic History 1800-1954, London 1954.
 14. Terebucha E.; Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw, PWN, Warszawa 1976.
 15. Walczak T., Wprowadzanie masowych danych do komputerów, PWE, Warszawa 1975.
 16. Wróblewski J., Niektóre problemy teorii rachunkowości, Warszawa 1958
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu