BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Gaik Franciszek (Akademia Ekonomiczna w Krakowie), Krzywda Danuta (Akademia Ekonomiczna w Krakowie / Kolegium Ekonomii, Finansów i Prawa)
Tytuł
Postęp zależny w doskonaleniu funkcji informacyjnej rachunkowości
Dependent Progress in the Improvement of the Informational Function of Accountancy
Źródło
Zeszyty Naukowe / Akademia Ekonomiczna w Krakowie, 1985, nr 207, s. 139-151, bibliogr. 15 poz.
Tytuł własny numeru
Prace z zakresu rachunkowości
Słowa kluczowe
Informacyjna funkcja rachunkowości, Rachunkowość, Informatyzacja rachunkowości
Information function of accounting, Accounting, Computerization of the accounting
Uwagi
rez., summ.
Abstrakt
W artykule omówiono wykorzystanie środków technicznych w realizacji procedur przetwarzania danych w rachunkowości, stanowi on przejaw postępu zależnego.

The use of technical means to implement the procedures of data processing is a manifestation of dependent progress. This progress creates great possibilities of the integration of procedures characteristic of the system of accountancy. It also causes a number of changes in the system - which should be regarded as a way to develop and improve its functions. The indicated directions of the development and improvement of the function of accountancy lead to its transformation to an active instrument of management of rich methodology and strong motivation assets at the same time eliminating all the ineffective solutions. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Bibliografia
Pokaż
 1. Backar A., Modern Accounting Theory. Englewood Cliffis, New York 1966.
 2. Black E., Champion Y.E., Accounting in Business Decision. Theory, Method ans Use, Englewood Cliffs, New Jork 1961.
 3. Commite Reports: Accounting and Information Systems, The Accounting Review, January 1971.
 4. Dąbrowski Z,, Informatyzacja rachunkowości za pomocą minikomputerów, "Rachunkowość" 1974, nr 4.
 5. Dziedziczak I., Model księgowości informatycznej w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 1979.
 6. Ferrier G.J., 0 naukowym administrowaniu, PWE, Warszawa 1974.
 7. Gmytrasiewicz M., Peche T., Swiderska G., Teoretyczne podstawy rachunkowości , Wyd. IV, PWN, Warszawa 1980.
 8. Pietrow J., Informacja i uprawlenije, "Pionowoje Chozjajstwo" 1976, nr 1.
 9. Pięta T., Zasady rachunkowości, PWE, Warszawa 1975.
 10. Radzikowski W., Informatyka w gospodarce narodowej, Ki W, Warszawa 1979.
 11. Raszitow R.S., Łogiko-matiematiczieskoje modielirowanije w buchgałtierskom ucziotie, Finansy, Moskwa 1979.
 12. Siwoń B., Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1977.
 13. Skrzywan S., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przy gospodarce planowej. Cele i funkcje, GIW, Warszawa 1948.
 14. Terebucha E., Cybernetyczne aspekty rachunkowości przedsiębiorstw, PWN, Warszawa-Poznań 1976.
 15. Wierzbicki T., Problemy postępu w organizacji rachunkowości,: Rachunkowość Polska, PWE, Warszawa 1967.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
0208-7944
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu