BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bąkowski Wojciech (Uniwersytet Szczeciński)
Tytuł
Wpływ wartości firmy przewozowej na wartość usług przewozowych
The Influence of the Value of Transport Firm on the Value of Transport Services
Źródło
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 59, s. 7-16, rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Innowacje w transporcie: korzyści dla użytkownika
Słowa kluczowe
Usługi transportowe, Przewozy towarowe
Transport services, Cargo transportation
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Wartość usługi przewozowej akceptowana przez klienta, a następnie oferowanie wartości dodanej ("lepszej" od poprzedniej), a co ważniejsze - przewyższającej wartość usług konkurentów - jest możliwe tylko wtedy, gdy przedsiębiorstwo transportowe podnosi swoją wartość. Elementami składowymi podnoszenia wartości przewoźnika są klasyczne wartości materialne, takie jak: kapitał, pieniądz, zysk, i wartości niematerialne, takie jak: kapitał ludzki, kultura organizacyjna, podejście procesowe do działalności gospodarczej, procesowe kalkulowanie kosztów. Zawarty potencjał stwarza warunki do poszukiwania innowacji, która pozwoli przedsiębiorstwu na zwiększenie popytu poprzez wysoką wartość podaży, co z kolei zapewni trwałość działalności transportowej na konkurencyjnym rynku przewozowym.(abstrakt oryginalny)

Contemporary transport companies focus on principle of increasing their value. This value is expressed by ability of increasing material capital, modern sources like technology and knowledge including efficient processes in order to offer services of new customer added value. Transport customers (passengers and cargo) try to find such services on the competitive market, which fulfill their expectations in terms of price and quality. Value of the transport company is reflected in ability of offering services of greater customer value, which assures company's stable existence on the transport market.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Biblioteka Główna Uniwersytetu Szczecińskiego
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Brilman J., Nowoczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa 2002.
  2. Drucker P.F., Myśli przewodnie Druckera, MT Biznes, Warszawa 2002.
  3. Hammer M., Reinżynieria i jej następstwa, PWN, Warszawa 1999.
  4. Low J., Kalafut P.C., Niematerialne wartości firmy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  5. Masłyk-Musiał E., Organizacja w ruchu, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
  6. Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku, Difin, Warszawa 2002.
  7. Peppard J., Rowland P., Re-engineering, Gebethner & Ska, Warszawa 1997.
  8. Probst G., Raub S., Romhardt K., Zarządzanie wiedzą w organizacji, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
  9. Wycena i zarządzanie wartością firmy, red. A. Szablewski, R. Tuzimek, Poltext, Warszawa 2007.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1640-6818
1896-382X
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu